Mačka a rastliny

Mačky často okusujú rastliny, ktoré bežne pestujeme v našich bytoch alebo záhradách. Milovníkov kvetov privádzajú týmto počínaním niekedy až do zúfalstva. Väčšinou si však neuvedomujú, že v ohrození je nielen výsledok ich pestovateľského úsilia, ale predovšetkým zdravie a život ich miláčika. Mnohé z rastlín, aj keď vyzerajú na prvý pohľad celkom neškodne, pre mačky predstavujú potenciálne nebezpečenstvo, pretože sú jedovaté.

 

Otrava jedovatými rastlinami reálne hrozí najmä mačkám žijúcim v bytoch, bez možnosti prístupu k inému vhodnému zdroju zeleného krmiva. Zvlášť ohrozené sú aj malé mačiatka, ktoré sú prirodzene zvedavé a majú sklon všetko ochutnávať. Zvýšený záujem o rastliny možno pozorovať tiež u mladých mačiek počas výmeny zubov. U dospelých mačiek sa môže niekedy spájať aj s nudou a prílišnou samotou, kedy je prežúvanie rastlín dôsledkom krátenia si dlhej chvíle.

Izbové kvety môžu byť pre mačku zaujímavé
aj z nedostatku inej vhodnej zábavy.

Mačiatko v akcii. Našťastie ide len o šachor.

Mačky sú mimoriadne zvedavé a niekedy môžu na túto vlastnosť doplatiť.
 

Preto sa z preventívnych dôvodov pestovaniu týchto rastlín zásadne vyhýbame. Neznamená to však, že musíme na pestovanie kvetov v byte úplne rezignovať. Toto „problémové“ správanie mačky má svoje príčiny a je možné ho usmerniť k spokojnosti mačky i našej. Samotné okusovanie rastlín je spojené v prvom rade so špecifickými potrebami trávenia a metabolizmu u mačiek. Mnohé z rastlín majú tiež blahodárny účinok na psychiku mačky a využívajú sa úspešne aj v  prírodnom liečiteľstve.

Základné tematické okruhy vo vzťahu mačka a rastliny:
Text© PhDr. Mária Malíková