Polycystické ochorenie obličiek – PKD

PKD – Polycistic Kidney Disease

PKD je dominantne dedičné ochorenie obličiek, pri ktorom sa tvoria cysty, čo vedie k zlyhaniu orgánu. Tieto cysty sa v obličkách nachádzajú už od narodenia mačiatka, sú však veľmi malé. Postupne sa zväčšujú a narušujú funkciu obličiek. Ich veľkosť môže časom dosiahnuť až 2 cm, v jednej obličke ich môže byť až 200. Nakoľko cysty rastú obvykle veľmi pomaly, mnoho postihnutých jedincov v mladom veku neprejavuje žiadne príznaky. Podľa veľkosti a počtu cýst dochádza k pomalému zhoršovaniu zdravotného stavu, zväčša vo veku 3 – 7 rokov sa objavia prvé príznaky. Ak je už zničených 75% obličkového tkaniva, dochádza k ich zlyhaniu, ktoré sa prejavuje depresiami, nechutenstvom, nadmerným príjmom tekutín, nadmerným močením a chudnutím.

U postihnutých zvierat liečba začína obvykle až pri prejave prvých klinických príznakov, spojených so zlyhaním obličiek. Spočíva najmä v podpore činnosti obličiek a šetriacej diéte. Postihnuté zvieratá nie je nutné utrácať. Je vhodné ich kastrovať a nechať v kľude a bez záťaže prežiť plnohodnotný život.
Výskyt ochorenia

PKD sa týka najmä perzských a exotických mačiek, kde je postihnutých až 38% jedincov. Taktiež sa toto ochorenie týka i plemien, kde bolo povolené prikríženie perzských mačiek, ako sú britské mačky, kartúzske, burmily, birmy, ragdoll, cornish rex, devon rex. Môže sa objaviť i u iných plemien, tu je však už nízke riziko výskytu PKD.Vzhľadom k dedičnej povahe je toto ochorenie nevyliečiteľné. Preto je dôležitá prevencia, ktorá je v chovateľskej práci.Pokiaľ jeden z rodičov je pozitívny, rodia sa postihnuté mačiatka, a to asi 50%. Všetky pozitívne zvieratá sú heterozygóti, t.j. majú pozitívny i negatívny gén pre PKD. Homozygóti sa nerodia, nakoľko ich postihnutie je nezlučiteľné s embryonálnym životom. PKD sa v rodovej línii udržuje minimálne v 4 generáciách a všetky postihnuté zvieratá mali postihnutých predkov. Preto je nutné mačky i kocúrov určených k chovu pred ich rozmnožovaním vyšetriť.

Riešenie je v prevencii >

Problematikou PKD sa zaoberalo i generálne zasadnutie FIFe v Malmö v Švédsku, kde bol podaný návrh na povinné testovanie perzských a exotických mačiek. Tento návrh bol zamietnutý kvôli zlej koncepcii, takže je len otázkou času, kedy budú tieto testy povinné.Možnosti diagnostiky sú ultrasonografické vyšetrenie a genetické testy. Najskoršia diagnostika ultrasonografickým vyšetrením je možná vo veku 7 týždňov, nakoľko sú však cysty veľmi malé, je nepresná. Po 10. mesiaci veku je táto diagnostika presná na 95 – 98%. Diagnostiku však môže vykonávať len skúsený veterinár, ktorý disponuje zariadením s vysokou citlivosťou. Nakoľko cysty rastú postupne a pomaly, testy je dobré opakovať.Najpresnejšie sú však genetické testy, kde máte 100% istotu výsledku a netreba ich opakovať.

Šanca pre chovateľov na Slovensku

Uvedenou problematikou sa na Slovensku zaoberá Štátny plemenársky ústav SR v Nitre. Dipl. Ing. Jozef Trandžík, PhD. ponúkol chovateľom spoluprácu pri zabezpečení testovania PKD. V spolupráci s americkou firmou poskytnú prístroje a odborné vyšetrenie. Úlohou chovateľov mačiek je získať financie na rozbehnutie primárnych testov, čo je asi 10 tisíc korún. Testovanie by sa malo začať vykonávať koncom roka 2005. Laboratórium genetiky plánuje realizovať aj krvné testy na DNA, čo umožní chovateľovi zistiť napr. skutočných rodičov mačky, dedičné choroby, geneticky získané predpoklady a pod..

Organizovanie zbierky na podporu testov

Čo sa týka testov na PKD, Celoslovenský aktív chovateľov mačiek (jún 2005) prijal uznesenie, v ktorom odporúča chovateľom zapojiť sa prostredníctvom ich ZO do zbierky na podporu testov. Aktívnym prispievateľom bude poskytnutá zľava.

Podľa môjho názoru by bolo vhodné, aby sme sa do tejto zbierky zapojili aj my, najmä chovatelia plemien, ktorých sa to týka. Preto navrhujem, aby sme vyzbierali príspevky za našu ZO s tým, že Ing. Trandžíkovi bude odovzdaný aj menný zoznam konkrétnych prispievateľov.

© Zuzana Huňadyová
www.vonhunady.sk

Zdroj a odporúčaná literatúra:

MVDr. Květoslava Mahelková: Zvěrolékař pro kočku, Fauna Magazin, Brno 2004, s.122 – 123.