Informácie pre chovateľov a súbory na stiahnutie

Aktuálne informácie:
Od 3. 2. 2014 nastala zmena vo vedení Plemennej knihy mačiek SZCH.
Prečítajte si:
Priebežne:
Príspevky na web Happy Cat, aktuálne informácie alebo zmeny, podklady na prezentáciu mačiek a inzeráty posielajte mailom na adresu:
malikova@happycat.sk
Dokumenty:
  • Žiadosť o registráciu chovateľskej stanice
  • Povolenie na krytie mačky kocúrom
  • Krycí list a prihláška vrhu mačiatok k zápisu do plemennej knihy mačiek
Z archívu ZO: