Výročná členská schôdza

ZO CHM BA 5

Schôdza sa uskutočnila v sobotu 27. februára 2010 na známej adrese našich pravidelných klubových stretnutí a bratislavských medzinárodných výstav - v prednáškovej sále Domu kultúry v Ružinove.

K srdečnej atmosfére stretnutia našich členov prispel určite nielen veľmi zaujímavý program, ale aj darčeky - hračky pre mačky plnené catnipom od fyzioterapeutky pani Alice Lindner z Rakúska, vzorky krmiva CALM z veterinárnej rady Royal Canin od firmy Pharmacopola, chutné a šťavnaté ovocie od pani Larisy Častvenovej a občerstvenie z firmy SODEXO.

 

Výbor ZO CHM BA 5 - zľava: pokladníčka Semira Kalivodová, predsedníčka Mária Malíková a tajomníčka Slávka Chrappová.

Program schôdze:

 

1. Správa o činnosti ZO , hospodárení a chove mačiek v ZO v roku 2009 (M. Malíková, S. Kalivodová, S.Chrappová)
2. Najvýznamnejšie úspechy členov na medzinárodných výstavách mačiek v roku 2009.
3. Mister a Miss Austria 2009 - úspechy našich členiek na výstavách v Rakúsku
4. Volebný rok 2010 v SZCH (Z.Huňadyová)
5.CALM - novinka vo výžive mačiek (MVDr. L.Smatana)

Členská schôdza ZO CHM BA 5 potvrdila jednohlasne aj pre nasledujúce funkčné obdobie 2010 -2014 Výbor ZO v jeho pôvodnom zložení:

  • predsedníčka - PhDr. Mária Malíková
  • tajomíčka - Slavomíra Chrappová
  • pokladníčka - Semira Kalivodová
  • kontrolór - Ing. Anton Šalátek

Členská schôdza ZO CHM BA 5 navrhuje za kandidátky do ÚOK SZCH pre chov mačiek Zuzanu Huňadyovú a Slavomíru Chrappovú a za delegátku na rokovanie Oblastnej konferencie SZCH Máriu Malíkovú.

Zuzka Huňadyová informovala členov v zmysle stanov o voľbách do orgánov SZCH v roku 2010.
CALM - novinka vo výžive mačiek
MVDr. Ladislav Smatana, veterinárny konzultant Royal Canin

CALM
je nová špeciálna diéta, ktorou firma Royal Canin prispieva veľmi inovatívnym spôsobom k liečbe behaviorálnych ochorení súvisiacich so strachom, úzkosťou a stresom u mačiek. Jej účinok nastupuje až po niekoľkých týždňoch podávania, dokáže však pozitívne ovplyvniť náladu pacienta, uvoľniť strach i stres a navodiť jeho upokojenie.

Aké výnimočné látky sú v diéte použité a nakoľko je ich účinnosť vedecky podložená nám v powerpointovej prezentácii a prednáške bohatej na fakty, grafy i poznatky z klinickej praxe veľmi pútavým spôsobom vysvetlil vynikajúci odborník na otázky výživy mačiek MVDr. Ladislav Smatana z veterinárnej praxe EJMI BOJNICE.

Ďakujeme dr. Smatanovi za možnosť zoznámiť sa bližšie s touto diétou pre mačky a tiež firme Pharmacopola a
p. Romanovi Minárikovi za poskytnuté vzorky krmiva CALM.

 

Záver nášho stretnutia patril spoločenskému posedeniu pri občerstvení, ktoré nám zabezpečila firma SODEXO. Delikatesky hýriace farbami, chuťami i vôňou nám urobili radosť a spríjemnili neformálne rozhovory.

Za sprostredkovanie občerstvenia ďakujeme Ing. Dušanovi Chudému s manželkou Danielou a pani Larise Častvenovej za pestrú ovocnú nádielku.

PhDr. M.Malíková, predsedníčka ZO CHM BA 5