Výročná členská schôdza

Schôdza sa uskutočnila v sobotu 10. februára 2007 na domovskej pôde bratislavských medzinárodných výstav, v konferenčnej sále Domu kultúry v Ružinove. Zaujímavý program spolu s príjemnou atmosférou prispeli k tomu, že naše výročné stretnutie sa nám naozaj vydarilo.

Za bohatú nádielku darčekov pre všetkých členov, ako aj špeciálne dary pre chovateľov a majiteľov výstavne najúspešnejších mačiek nášho klubu ďakujeme spoločnosti MARS, Inc.

Momentky zo schôdze zachytili objektívy našich fotografov Jaroslava Svobodu a Tibora Szeilera vo fotoreportáži...

 

Program schôdze:

  1. Správa o činnosti ZO , hospodárení a chove mačiek v ZO v roku 2006 (M. Malíková, Z. Huňadyová, Z. Somorová)
  2. Úspechy členov na medzinárodných výstavách mačiek v roku 2006
  3. Naši členovia v súťaži Best Cats of Slovakia 2006
  4. Voľba výboru ZO na rok 2006 a plán činnosti na rok 2007

Zúčastnení členovia boli uznášaniaschopní a jednohlasne potvrdili členov výboru na rok 2007 v nasledovnom zložení:

predsedníčka – Mária Malíková
podpredsedníčka – Marta Vozárová
tajomníčka – Zuzana Somorová
pokladníčka – Zuzana Huňadyová
kontrolórka – Semira Kalivodová

5. Novinky WHISKAS a SHEBA (Ing. Natália Fischerová)

6. Metóda T-Touch v terapii mačiek (Alice Lindner, preklad Ing. Bea Stankovičová)

7. Bachove kvapky podľa individuálnych problémov a potrieb mačky

  • Prezentácia noviniek v krmivách pre mačky v podaní Ing. Natálie Fischerovej bola nielen poučná, ale aj zábavná vďaka pôvabným reklamným klipom značky Whiskas.

  • S metódou T-Touch sme mali možnosť zoznámiť sa vôbec po prvýkrát. Skúsená terapeutka zvierat Alice Lindner z Rakúska predvádza jeden zo základných touchov pre uvoľnenie mačky v prípravnej fáze masáže.

 

  • O perfektný preklad z nemeckého jazyka sa postarala Ing. Bea Stankovičová, majiteľka trpezlivého kocúrika Merlina.

 

Ing. Natália Fischerová nám vo svojej prezentácii predstavila aj najnovší superprémiový segment firmy Waltham.

Hlavný aktér prednášky o T-Touch terapii mačiek - kocúrik ragdoll seal bicolour
IC Merlin Magic Kiwi´s of Eulalie*CZ.

Pani Alice Lindner namiešala mačičkám našich členov špeciálne zmesy Bachových kvetných esencií.

Bohatý program výročnej schôdze sme zavŕšili spoločným posedením pri občerstvení od firmy Sodexho. Stihli sme si vymeniť aj zopár dobrých nápadov a inšpirácií pre najbližšie stretnutia členov nášho klubu, ktoré plánujeme uskutočniť ešte v tomto roku.

PhDr. M.Malíková, predsedníčka ZO CHM BA 5
foto © J.Svoboda