Výročná členská schôdza

 

Schôdza sa konala v sobotu 11. februára 2006, na domovskej pôde bratislavských medzinárodných výstav, v konferenčnej sále Domu kultúry Cultus v Ružinove. Okrem našich členov prijali pozvanie aj ich rodinní príslušníci a tiež vďaka zaujímavému programu prispeli k príjemnej atmosfére spoločného stretnutia.

Fotoreportáž zo schôdze...

Program schôdze:

  1. Správa o činnosti ZO v roku 2005 (M. Malíková)
  2. Úspechy členov na medzinárodných výstavách mačiek
  3. Najúspešnejšie chovateľské stanice z radov členov ZO sa stali CHS "Von Hunady*SK" majiteľky Z. Huňadyovej a "Danubian Beauty*SK" majiteľky M. Malíkovej
  4. Prehľad o chove mačiek v ZO za rok 2005 (Z. Somorová)
  5. Správa o hospodárení ZO v roku 2005 (Z. Huňadyová)
  6. Voľba výboru ZO na rok 2005

Zúčastnení členovia boli uznášaniaschopní a jednohlasne potvrdili členov výboru na rok 2006 v nasledovnom zložení:

predsedníčka – Mária Malíková
podpredsedníčka – Marta Vozárová
tajomníčka – Zuzana Somorová
pokladníčka – Zuzana Huňadyová
kontrolórka – Semira Kalivodová

7. Bachove kvety v terapii mačiek (Ing. B. Stankovičová)

8. Krvné skupiny mačiek (MVDr. Róbert Žuffa)

9. Odber krmiva BiOMill (MVDr. B. Zapletalová)

Bohatý program výročnej schôdze vyvrcholil posedením členov a prizvaných hostí pri spoločnom obede a občerstvení v miestnom bistre RUŽINOV.

PhDr. Mária Malíková,
predsedníčka ZO CHM BA 5