Výbor Základnej organizácie chovatežov mačiek

Bratislava 5

 

Funkcia
Meno Kontakt
Predsedníčka   Od 1.1.2013 do volieb na Výročnej schôdzi vedie ZO Slávka Chrappová.
Tajomníčka    
Pokladníčka    
Kontrolór