Veľkonočný album

Špeciál originálnych veľkonočných pozdravov od našich členov a sympatizantov.

foto: Ingrid Butyková & Barbora Krčmárová
foto: Eva Beckertová z Petrkova
foto: Tibor Szeiler z Bratislavy

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov prajú Gabiky Džongové.
foto: Ingrid Butyková zo Šamorína
foto: Dana Burgerová z Brna
foto: Ing. Dana Dydowiczová z Brna
foto: Mgr. Marta Vozárová z Trnavy