STEWARD ROKA 2006

Slovenský zväz chovateľov na MVM v Žiline 22.4.2007 vyhlásil výsledky III.ročníka súťaže.

Podmienky súťaže
  • súťaž prebieha každoročne od 1.januára do 31.decembra
  • do súťaže sa môžu prihlásiť všetci stewardi z SR, ktorí sa zúčastnili na medzinárodných výstavách mačiek doma alebo v zahraničí a môžu sa preukázať vysvedčeniami pre stewardov

Hodnotenie súťaže

  • spočítaním známok na vysvedčeniach plus spočítaním odstewardovaných mačiek
  • rozhoduje počet známok, v prípade rovnosti bodov, rozhodne počet výstav a odstewardovaných mačiek
Srdečne blahoželáme!
Všetkým stewardom želáme veľa úspechov v ich náročnej, obetavej práci a čo najviac milých, priateľských mačacích krásavíc, ktoré sa rady predvádzajú a spolupracujú.

Víťazka súťaže Steward roka 2006
Romana Báliková.

Na 4.mieste sa v súťaži umiestnila členka našej ZO CHM BA5
tajomníčka Zuzka Somorová.

Momentky zo Zuzkinej praxe v Best in Show
Práca stewarda je veľmi náročná. Mačka vycíti, či je steward skúsený a počas jej predvádzania suverénny a uvoľnený. Prípadný stres stewarda by sa ľahko mohol preniesť na mačku. Za šarmantným úsmevom sa skrývajú dlhé hodiny predvádzania počas niekoľkoročnej praxe.
Niektoré plemená mačiek majú značnú hmotonosť. Manipulácia s impozantnými mačkami ako sú mainské mývalie, ich neustále dvíhanie a udržanie v ukážkovej predvádzacej polohe si vyžaduje dobrú fyzickú kondíciu stewarda. Stewardovanie v Best in Show je porovnateľné s niekoľkými hodinami strávených v posilňovni.
foto a text © PhDr.Mária Malíková