STEWARD ROKA 2005

Slovenský zväz chovateľov v spolupráci s PROPLAN vyhlásil výsledky II.ročníka súťaže.

Podmienky súťaže
  • súťaž prebieha každoročne od 1.januára do 31.decembra
  • do súťaže sa môžu prihlásiť všetci stewardi z SR, ktorí sa zúčastnili na medzinárodných výstavách mačiek doma alebo v zahraničí a môžu sa preukázať vysvedčeniami pre stewardov

Hodnotenie súťaže

  • spočítaním známok na vysvedčeniach plus spočítaním odstewardovaných mačiek
  • rozhoduje počet známok, v prípade rovnosti bodov, rozhodne počet výstav a odstewardovaných mačiek
Srdečne blahoželáme!
Všetkým stewardom želáme veľa úspechov v ich náročnej, obetavej práci a čo najviac milých, priateľských mačacích krásavíc, ktoré sa rady predvádzajú a spolupracujú.

Víťazka súťaže Steward roka 2005
Romana Báliková.

Na peknom 4.mieste sa v súťaži umiestnila tajomníčka našej ZO CHM BA5
Zuzka Somorová.

Por.
Meno stewarda
počet výstav
počet bodov
počet mačiek
1. Romana Báliková
23
68
759
2. Katarína Báliková
18
54
674
3. Danka Ondrášová
19
50
631
4. Zuzana Somorová
7
21
166
5. Marek Peciar
7
20
234
6. Gabriela Minárová
4
12
122
7.

Ivana Šándorová

3
9
115
8. Matúš Mazúch
4
9
123
9. Michaela Ondrášová
3
7
100
10. Ingrid Schmidtová
1
3
41
11. Janka Ondrášová
1
2
41
12. Jakub Gajan
1
1
41


© designed by Happy Cat