Výber tém:

Mačka a jej emocionálny život
Aj mačky majú city a vedú dohatý emocionálny život. Dokážete ich emóciám porozumieť?

Mačka a jej reč
Najnovšie výskumy odhalili, že v oblasti komunikácie sú mačky hneď po človeku najkreatívnejšie.
Čo všetko patrí do repertoáru mačacej reči?

Uprednostňovanie ľavej alebo pravej labky mačiek
Viete, či je vaša mačka "pravák" alebo "ľavák" ? Aj takýto výskumný problém môže byť predmetom etologického pozorovania.

Mačka a hra
O význame hry v živote mačky.

Stretnutie s mačičkou
Reportáž z účinkovania mačiek v Materskom centre v Trnave. Zaujímavý projekt z oblasti felinoterapie.

Inteligencia mačky a jej výchova
Ako sa prejavuje inteligencia mačky a čo všetko ju ovplyvňuje. Špecifiká výchovy mačky.

Mačka a jej myslenie
Narastajúca obľúbenosť mačky ako domáceho maznáčika vedie ľudí k snahám lepšie porozumieť jej správaniu.
Kľúčom k úspechu je pochopenie spôsobu jej myslenia.

Človek a mačka
Ako zdomácnela mačka: o počiatkoch chovu mačky, mačka ako spoločníčka človeka, nová kvalita vzájomného vzťahu.

Mačka a dieťa
O výnimočnosti tohto vzťahu sa dozviete viac v zaujímavom článku na túto tému.

Mačka a dospievajúca mládež
Ako môže mačací kamarát pomôcť preklenúť strasti a útrapy najzložitejšieho obdobia života mladého človeka.