Správa o činnosti ZO CHM Bratislava 5 za rok 2008

 • Stretnutia členov

Členovia ZO sa v roku 2008 stretli na členských schôdzach 3 krát, z toho 1 krát na výročnej schôdzi. Výbor ZO zasadal 3 krát.

 • Výbor ZO

pracoval v roku 2008 v zložení:

Predsedníčka: PhDr. Mária Malíková

Podpredsedníčka /Tajomníčka: Slavomíra Chrappová

Pokladníčka: Semira Kalivodová

Kontrolór: Ing.Anton Šalátek

 • Informácie zo zasadnutí Ústrednej odborovej komisie pre chov mačiek, OV SZCH a FIFe.

Na schôdzach ZO boli členovia priebežne informovaní o aktuálnych uzneseniach ÚOK pre chov mačiek, o celoslovenskom aktíve chovateľov mačiek a prostredníctvom klubovej stránky aj o správe z Generálneho zasadnutia FIFe.

 • Webové stránky ZO

Na stránkach www.happycat.sk boli doplnené ďalšie prezentácie mačiek členov a ich chovateľských staníc, fotoreportáže z výstav a dokumentácie úspechov mačiek našej ZO. Web prinášal priebežne informácie z  chovu ušľachtilých mačiek, aktuálne akcie v ponukách produktov pre mačky a služieb pre chovateľov, pozvánky a informácie o medzinárodných výstavách v stredoeurópskom regióne.

 • Spolupráca ZO s ďalšími subjektami

Členovia ZO udržiavali už osvedčené kontakty alebo nadväzovali nové so zástupcami výrobcov krmív a potrieb pre mačky, spolupracovali s veterinárnymi lekármi, s občianskym združením MačkySOS, s časopisom Moja Mačka, ako aj s ďalšíými subjektmi na Slovensku (spolupráca so ZO CHM BA1 ma MVM) i v zahraničí, ktorých náplňou činnosti je chov mačiek a starostlivosť o ich výživu, zdravie, krásu a spokojnosť.

 • Príprava mačky na výstavu

Noví členovia a začínajúci chovatelia získavali rady, ako pripraviť mačku na výstavu. Okrem osobných odporúčaní skúsených vystavovateľov a tiež odborných článkov na webe, v ktorých našli potrebné informácie, tajomníčka S.Chrappová priebežne informovala o výstavách v roku 2008 a poskytovala záujemcom propozície.

 • Vyhodnotenie účasti na Medzinárodných výstavách mačiek

Členovia ZO sa pravidelne zúčastňovali na MVM a dosiahnutými úspechmi reprezentovali nielen svoje chovateľské stanice, ale aj náš klub. Členovia našej ZO sa zúčastnili v priebehu roka na 35 medzinárodných výstavách. Ich mačičky získali spolu 152 titulov, 26 ocenení BIV, 73 nominácií do BIS, ktoré v 29 -tich prípadoch premenili na víťazstvo vo svojej kategórii v Best in Show a 1 krát do víťazstva Best of Best na 3.mieste.

 • Vyhodnotenie súťaže Best Cats of Slovakia 2008

Ingrid a Veronika Butyková

 • Najúspešnejšia chovateľská stanicaz radov členov ZO sa stala CHS „Isis Carpe Diém*SK“ majiteliek Veroniky a Ingrid Butykovej (4.miesto) a tiež
 • v kategórii MLÁĎA 2008 (3-10 mesiacov) získali krásne 2. a 3.miesto ich orientálni kocúrikovia - bratia Hakim A*Oriental Child, JW a Happy A*Oriental Child, JW. V tej istej kategórii sa umiestnila na 15.mieste siamská mačička Carew Isis Carpe Diém*SK a na 17.mieste orientálny kocúrik Dominic Isis Carpe Diém*SK, obaja pochádzajúci ich z vlastného chovu.
 • v kategórii NAJKRAJŠIE MAČKY SLOVENSKA 2008 sa umiestnili orientálni kocúri majiteľky - na 3.mieste Hakim A*Oriental Child, JW a na 6.mieste Happy A*Oriental Child, JW.

Slavomíra Chrappová

 • v kategórii DOSPELÁ mačka/kocúr 2008 sa umiestnila jej mainská mývalia mačička IC Bon Sasha by Imagine Glamour*CZ na 11.mieste a tiež
 • v kategórii MLÁĎA 2008 (3-10 mesiacov) na peknom 7.mieste.

Monika Mlčáková

 • v kategórii DOSPELÁ mačka/kocúr 2008 obsadila 9.miesto jej mačička - turecká angora IC Indira von Kediland*DE.

Magda Galbavá

 • v kategórii DOSPELÁ mačka/kocúr 2008 sa umiestnil na 12.mieste jej mainský mývalí kocúr IC Axel of Scarlet Rose*CZ a
 • v kategórii KASTRÁT mačka/kocúr 2008 získala pekné 5.miesto mainská mývalia mačička N*Tojo Polaris Yoko Ono.
 • Úspechy našich členov v zahraničí – Mister a Miss Austria

Rakúska organizácia ÖVEK (Österreichischer Verband für die Zucht und Haltung von Edelkatzen) vyhlasuje pravidelne každoročne najúspešnejšie mačky, ktoré získali na ich výstavách v priebehu celého roka najvyšší počet bodov. Ceny v jednotlivých kategóriách ušľachtilých mačiek boli víťazom udelené 31.1.2009 na výstave v Ebreichsdorfe. Je veľmi potešujúce, že medzi nimi nechýbali ani členovia z nášho klubu Happy Cat:

 • V kategórii II získala titul Baby Miss Austria 2008 Supernova Eye of Tiger mainská mývalia mačička - MCO f 22, majitelia: Janka a Adrián Vričan
 • V kategórii IV získal titul Little Mister Austria 2008 Hakim A*Oriental Child,JW orientálny kocúrik - OSH b 24, majiteľka: Ingrid Butyková
 • Odborné prednášky

V snahe vzdelávať sa a sprostredkovať členom aktuálne informácie zo sveta mačiek, ich zdravia, výživy a starostlivosti, uskutočnilo sa niekoľko odborných prednášok:

 • Terapia mačiek farbami a svetlom – Alice Lindner (Austria)

Prednáška o jednej z alternatívnych metód liečby ochorení a porúch správania mačiek.

 • Chovateľský poriadok ( Zuzana Huňadyová a Slavomíra Chrappová)
 • Mačka v krajinách Blízkeho východu (PhDr. Gabriel Pirický, PhD)
 • Prezentácie značiek komerčných krmív pre mačky

Na pôde ZO boli zorganizované prezentácie špičkových krmív pre mačky s cieľom priblížiť členom ich zloženie, cielené použitie pre špecifické skupiny mačiek, vrátane predstavenia noviniek:

 • Krmivo Trainer a Schesir - prezentácia s darčekovými baleniami oboch značiek pre každého člena od firmy Animale(Ing. Igor Chuda a Ivan Baniar)
 • Novinka v krmivách pre mačky Techni-Cal – prezentácia novinky vo výžive mačiek so vzorkovým darčekom pre každého člena odfirmy Plaček Slovakia (Michal Pustai)
 • Potreby pre mačky

Bol zorganizovaný spoločný nákup krmiva Techni-Cal pre členov ZO za výhodnú cenu a krmiva BiOMill cez českého distribútora firmy.

 • Knižné novinky o mačkách

V rámci cyklu KNIHY O MAČKÁCH boli prostredníctvom webu Happy Cat členom klubu predstavené zaujímavé publikácie.

PhDr. Mária Malíková,
predsedníčka ZO CHM BA 5