Správa o činnosti ZO CHM Bratislava 5 za rok 2007

 • Stretnutia členov

Členovia ZO sa v roku 2007 stretli na členských schôdzach 4 krát, z toho 1 krát na výročnej schôdzi. Výbor ZO zasadal 4 krát.

 • Výbor ZO

pracoval v roku 2007 v zložení:

Predsedníčka: PhDr. Mária Malíková

Podpredsedníčka: Mgr. Marta Vozárová a od 2.polroka Slavomíra Chrappová

Tajomníčka: Zuzana Somorová

Pokladníčka: Zuzana Huňadyová a od 2.polroka Semira Kalivodová

Kontrolór: Semira Kalivodová a od 2.polroka Tibor Szeiler
 • Členovia ZO a zameranie klubu

Prichádzajúci noví členovia sa predstavovali so svojimi mačičkami a plánmi v chove ušľachtilých mačiek. Oboznámili sa prostredníctvom webovej stránky so stanovami SZCH, FIFe a Chovateľským poriadkom, ktoré musí každý člen dodržiavať. Spoznali skúsených chovateľov nášho klubu aj jeho celkové zameranie a filozofiu v duchu hlavnej myšlienky – šťastná mačka znamená šťastný domov.

 • Informácie zo zasadnutí Ústrednej odborovej komisie pre chov mačiek, OV SZCH a FIFe.

Na schôdzach ZO boli členovia priebežne informovaní o aktuálnych uzneseniach ÚOK pre chov mačiek, o celoslovenskom aktíve chovateľov mačiek a prostredníctvom klubovej stránky aj o správe z Generálneho zasadnutia FIFe.

 • Webové stránky ZO

Na stránkach www.happycat.sk boli doplnené ďalšie prezentácie mačiek členov a ich chovateľských staníc, fotoreportáže z výstav a dokumentácie úspechov mačiek našej ZO. Web prinášal priebežne aktuálne informácie z  chovu ušľachtilých mačiek a odborné články z rôznych oblastí starostlivosti mačky o jej zdravie, výživu a pohodu. Rozšíril sa počet nových kontaktov a zaujímavých liniek.

 • Spolupráca ZO s ďalšími subjektami

Členovia ZO udržiavali už osvedčené kontakty alebo nadväzovali nové so zástupcami výrobcov krmív a potrieb pre mačky, spolupracovali s veterinárnymi lekármi ako aj s ostatnými subjektami na Slovensku (spolupráca so ZO CHM BA1 na MVM) i v zahraničí, ktorých náplňou činnosti je chov mačiek a starostlivosť o ich výživu, zdravie, krásu a spokojnosť.

 • Príprava mačky na výstavu

Noví členovia a začínajúci chovatelia získavali rady, ako pripraviť mačku na výstavu. Okrem osobných odporúčaní skúsených vystavovateľov a tiež odborných článkov na webe, v ktorých našli potrebné informácie, tajomníčka Z. Somorová priebežne informovala o výstavách v roku 2007 a poskytovala záujemcom propozície.

 • Vyhodnotenie účasti na Medzinárodných výstavách mačiek

Členovia ZO sa pravidelne zúčastňovali na MVM a dosiahnutými úspechmi reprezentovali nielen svoje chovateľské stanice, ale aj náš klub.

Členovia našej ZO sa zúčastnili v priebehu roka na štrnástich medzinárodných výstavách a na Svetovej výstave. Ich mačičky získali spolu 106 titulov, 18 ocenení BIV, 31 nominácií do BIS, ktoré v šiestich prípadoch premenili na víťazstvo vo svojej kategórii v Best in Show.

 • Spolupráca so ZO CHM BA 1 na MVM v Bratislave v januári 2007

ZO v spolupráci so ZO CHM BA 1 sa organizačne podieľala na prípravách (medializácia, prihlášky, sponzorstvo a administratíva) a priebehu výstavy (servis, stewardovanie, asistencia v spracovaní posudkov, výsledkov, pri príprave a priebehu BIS, fotoreportáže a publikačný výstup). Výstava bola ako návštevníkmi, tak aj samotnými vystavovateľmi a odborníkmi hodnotená ako úspešná.

 • Vyhodnotenie súťaže Best Cats of Slovakia 2007
 1. Najúspešnejšia chovateľská stanica z radov členov ZO sa stala CHS „Isis Carpe Diém*SK“ majiteliek Veroniky a Ingrid Butykovej (1.miesto) a tiež v kategórii MLÁĎA 2007 (3-10 mesiacov) získala z tejto chovateľskej stanice krásne 3.miesto siamská mačička Carew Isis Carpe Diém*SK.
 2. V kategórii KASTRÁT mačka/kocúr 2007 6.miesto získala PR Cathy Blue Silkiness*SK, britská mačka modrá bicolour majiteľky Vierky Gregušovej z Bratislavy a chovateľky Zuzky Somorovej a 10.miesto získala PR Adelaid von Hunady*SK, britská mačka colourpoint s modrými odznakmi majiteľky Vierky Gregušovej a chovateľky Zuzky Huňadyovej, 9.miesto obsadil britský kocúr colourpoint s modrými odznakmi PR Benjamin von Hunady*SK majiteľky Janky Mašlonkovej a chovateľky Zuzky Huňadyovej.
 3. V kategórii DOSPELÁ mačka/kocúr 2007 sa umiestnila na peknom 4.mieste mainská mývalia mačka IC Cool Motion's Hawai*D majiteľky Slávky Chrappovej zo Svätého Jura. Na 12.mieste britská mačička colourpoint s modrými odznakmi EC Avelin von Hunady*SK majiteľky a chovateľky Zuzky Huňadyovej z Bratislavy.
 • Vyhodnotenie súťaže STEWARD roka (spätne za rok 2006)

Na peknom 4.mieste sa v súťaži umiestnila tajomníčka nášho klubu Zuzka Somorová.

 • Odborné prednášky

V snahe vzdelávať sa a sprostredkovať členom aktuálne informácie zo sveta mačiek, ich zdravia, výživy a starostlivosti, uskutočnilo sa niekoľko odborných prednášok:

 1. Metóda „T –Touch“ v terapii mačiek – Alice Lindner (Austria), preklad Ing. Bea Stankovičová. Prednáška o jednej z alternatívnych metód liečby ochorení a porúch správania mačiek.

 2. Mačky s bielou – genetika a prax (Zuzana Huňadyová a Zuzana Somorová)
 3. Mačky v úžitkovom umení (Mgr. art. Ingrid Ondrejičková Soboslayová)
 4. Snaží sa vám vaša mačka niečo povedať? ( MVDr. Ivana Opátová ) – odborná prednáška a prezentácia novinky z prípravkov Feliway s možnosťou zakúpenia.
 5. Svetová výstava mačiek v Bratislave (inštruktážna informácia)
 • Prezentácie značiek komerčných krmív pre mačky

Na pôde ZO boli zorganizované prezentácie špičkových krmív pre mačky s cieľom priblížiť členom ich zloženie, cielené použitie pre špecifické skupiny mačiek, vrátane predstavenia noviniek:

  • Novinky Whiskasa Sheba – Ing. Natália Fischerová
  • PROFILUM – prezentácia novinky vo výžive mačiek s vianočným darčekom 1,5 kg krmiva pre každého člena od firmy MARS (MVDr. Miloševič a Ing. Natália Fischerová)
 • Potreby pre mačky

Bol zorganizovaný spoločný nákup podstielky  ZVERLIT pre členov ZO za výhodnú cenu a odber krmiva BiOMill cez českého distribútora firmy.

 • Knižné novinky o mačkách

V rámci cyklu KNIHY O MAČKÁCH boli prostredníctvom webu Happy Cat členom klubu predstavené zaujímavé publikácie.

PhDr. Mária Malíková,
predsedníčka ZO CHM BA 5