Správa o činnosti ZO CHM Bratislava 5 za rok 2006

 • Stretnutia členov

Členovia ZO sa v roku 2006 stretli na členských schôdzach 4 krát, z toho 1 krát na výročnej schôdzi. Výbor ZO zasadal 6 krát.

 • Výbor ZO

Výbor ZO pracoval v zložení:
Predsedníčka: PhDr. Mária Malíková
Podpredsedníčka: Mgr. Marta Vozárová
Tajomníčka: Zuzana Somorová
Pokladníčka: Zuzana Huňadyová
Kontrolórka: Semira Kalivodová

 • Členovia ZO a zameranie klubu

Prichádzajúci noví členovia sa predstavovali so svojimi mačičkami a plánmi v chove ušľachtilých mačiek. Oboznámili sa prostredníctvom webovej stránky so stanovami SZCH, FIFe a Chovateľským poriadkom, ktoré musí každý člen dodržiavať. Spoznali skúsených chovateľov nášho klubu aj jeho celkové zameranie a filozofiu v duchu hlavnej myšlienky – šťastná mačka znamená šťastný domov.

 • Informácie zo zasadnutí Ústrednej odborovej komisie pre chov mačiek, OV SZCH a FIFe.

Na schôdzach ZO boli členovia priebežne informovaní o aktuálnych uzneseniach ÚOK pre chov mačiek, o celoslovenskom aktíve chovateľov mačiek ako aj o správe z Generálneho zasadnutia FIFe.

 • Webové stránky ZO

Na stránkach www.happycat.sk boli doplnené ďalšie prezentácie mačiek členov a ich chovateľských staníc, fotoreportáže z výstav a dokumentácie úspechov mačiek našej ZO. Web prinášal priebežne aktuálne informácie z  chovu ušľachtilých mačiek a odborné články z rôznych oblastí starostlivosti o mačku, jej zdravie, výživu a pohodu. Rozšíril sa počet nových kontaktov a zaujímavých liniek. Bolo zriadené diskusné fórum – MAČKA VO VRECI, návštevníci dostali možnosť vkladať on-line vlastné komentáre k článkom, vznikla nová rubrika KNIŽNÉ NOVINKY O MAČKÁCH a pravidelné ANKETY.

 • Spolupráca ZO s ďalšími subjektami

Členovia ZO udržiavali už osvedčené kontakty alebo nadväzovali nové so zástupcami výrobcov krmív a potrieb pre mačky, spolupracovali s veterinárnymi lekármi ako aj s ostatnými subjektami na Slovensku (spolupráca so ZO CHM BA1 na MVM) i v zahraničí, ktorých náplňou činnosti je chov mačiek a starostlivosť o ich výživu, zdravie, krásu a spokojnosť.

 • Príprava mačky na výstavu

Noví členovia a začínajúci chovatelia získavali rady, ako pripraviť mačku na výstavu. Okrem osobných odporúčaní skúsených vystavovateľov a tiež odborných článkov na webe, v ktorých našli potrebné informácie, tajomníčka Z. Somorová priebežne informovala o výstavách v roku 2006 a poskytovala záujemcom propozície.

 • Vyhodnotenie účasti na Medzinárodných výstavách mačiek

Členovia ZO sa pravidelne zúčastňovali na MVM a dosiahnutými úspechmi reprezentovali nielen svoje chovateľské stanice, ale aj náš klub. V roku 2006 sa zúčastnili na deviatich výstavách, ich mačičky získali spolu 67 titulov, 6 ocenení BIV, 23 nominácií do BIS, ktoré v dvoch prípadoch premenili na víťazstvo v Bets in Show. Z hľadiska úspešnosti na MVM sa najlepšou chovateľskou stanicou našej ZO stala CHS britských mačiek colourpoint „Von Hunady*SK“ majiteľky Zuzany Huňadyovej.

 • Spolupráca so ZO CHM BA 1 na MVM v Bratislave vo februári 2005

ZO v spolupráci so ZO CHM BA 1 sa organizačne podieľala na prípravách (medializácia, prihlášky, sponzorstvo a administratíva) a priebehu výstavy (servis, stewardovanie, asistencia v spracovaní posudkov, výsledkov, pri príprave a priebehu BIS, fotoreportáže a publikačný výstup). Výstava bola ako návštevníkmi, tak aj samotnými vystavovateľmi a odborníkmi hodnotená ako úspešná.

 • Vyhodnotenie posledného ročníka súťaže TOP 10 Whiskas (spätne za rok 2005)

Najúspešnejšie chovateľské stanicez radov členov ZO sa stali CHS "Von Hunady*SK" majiteľky Z. Huňadyovej (4.miesto) a "Danubian Beauty*SK" majiteľky M. Malíkovej (5.miesto).

 • Vyhodnotenie súťaže STEWARD roka (spätne za rok 2005)

Na peknom 4.mieste sa v súťaži umiestnila tajomníčka nášho klubu Zuzka Somorová s celkovým počtom bodov 21.

 • Odborné prednášky

V snahe vzdelávať sa a sprostredkovať členom aktuálne informácie zo sveta mačiek, ich zdravia, výživy a starostlivosti, uskutočnilo sa niekoľko odborných prednášok:

  • Bachove kvety v terapii mačiek (Ing. Bea Stankovičová) - prednáška o jednej z alternatívnych metód liečby ochorení a porúch správania mačiek.
  • Krvné skupiny mačiek (MVDr. Róbert Žuffa) - prednáška o druhoch krvných skupín mačiek, ich určovaní a využití vo veterinárnej klinickej i chovateľskej praxi.
  • Mačka v Číne a v čínskych prísloviach (Mgr. Henrieta Hatalová, PhD.) - prednáška o význame a postavení mačky v starovekej Číne, o historických koreňoch vzťahu Číňanov k mačkám a spoločensko-kultúrnom kontexte tohto vzťahu.
  • Preventívna zdravotná starostlivosť v 1. roku života mačky (Zuzana Huňadyová) - prednáška s komplexným prehľadom systematickej starostlivosti o mačku v rozhodujúcom prvom roku jej života – výživa, veterinárna prevencia a výchova.
  • Feliway - tajomstvo spokojných mačiek (MVDr. Ivana Opátová) - prednáška s PowerPoint prezentáciou o novinke v oblasti prevencie problémového správania mačiek na báze syntetických feromónov.
  • Magická mačka (PhDr. Mária Malíková) - prednáška o sociokultúrnych koreňoch magického vnímania mačky, poverách a mýtoch v minulosti a dnes.

 

 • Prezentácie značiek komerčných krmív pre mačky

Na pôde ZO boli zorganizované prezentácie špičkových krmív pre mačky s cieľom priblížiť členom ich zloženie, cielené použitie pre špecifické skupiny mačiek, vrátane predstavenia noviniek:

  • PROPLAN (MVDr. Renáta Mudríková) - prezentácia krmiva s darčekmi pre členov, novinky, kvíz.
 • Profil ušľachtilých plemien mačiek

V rámci prezentácie jednotlivých plemien ušľachtilých mačiek a ich variet z radov našej členskej základne sme predstavili: Somálska mačka (S. Kalivodová) a Ragdoll (Ing. Natália Fischerová)

 • Potreby pre mačky

Bol zorganizovaný spoločný nákup podstielky CALIOPSISZVERLIT pre členov ZO za výhodnú cenu a odber krmiva BiOMill cez českého distribútora firmy MVDr. B. Zapletalovú a krmiva PROPLAN za mimoriadne klubové ceny.

 • Knižné novinky o mačkách

V rámci cyklu KNIHY O MAČKÁCH boli prostredníctvom Zuzky Huňadyovej členom klubu predstavené zaujímavé publikácie: O láske k mačkám, vyd. Slovart, Rhea, A.: Hodná kočka, nemožné chování, Götz E.-M.: Bydlíme s kočkou, Hallsová, V.: Kočka důvěrně, Müller U., Wegler M.: Naše kočka.

PhDr. Mária Malíková,
predsedníčka ZO CHM BA 5