Správa o činnosti ZO CHM Bratislava 5 za rok 2005

 • Stretnutia členov

Členovia ZO sa v roku 2005 stretli na členských schôdzach 4 krát, z toho 1 krát na výročnej schôdzi. Výbor ZO zasadal 5 krát.

 • Výbor ZO

Výbor ZO pracoval v zložení:
Predsedníčka: PhDr. Mária Malíková
Podpredsedníčka: Mgr. Marta Vozárová
Tajomníčka: Zuzana Somorová
Pokladníčka: Zuzana Huňadyová
Kontrolórka: Semira Kalivodová

 • Členovia ZO a zameranie klubu

Prichádzajúci noví členovia sa predstavovali so svojimi mačičkami a oboznámili sa so stanovami SZCH, FIFe a Chovateľským poriadkom, ktoré musí každý člen dodržiavať. Zoznamovali sa aj so skúsenými chovateľmi, so zameraním a filozofiou klubu v duchu hlavnej myšlienky – šťastná mačka znamená šťastný domov.

 • Informácie zo zasadnutí Ústrednej odborovej komisie pre chov mačiek, OV SZCH a FIFe.
Na schôdzach ZO boli členovia informovaní o aktuálnych uzneseniach ÚOK pre chov mačiek, o celoslovenskom aktíve chovateľov mačiek ako aj o správe z Generálneho zasadnutia FIFe.

 • Webové stránky ZO

Priebežne sa na stránkach "www.happycat.sk" dopĺňali prezentácie mačiek členov a ich chovateľských staníc ako aj fotoreportáže z výstav a dokumentácie úspechov mačiek našej ZO. Okrem dôležitých kontaktov a liniek, prinášal web aktuálne informácie z  riadenia chovu ušľachtilých mačiek a odborné články z rôznych oblastí starostlivosti
mačky.

 • Spolupráca ZO s ďalšími subjektami

Členovia ZO nadväzovali kontakty a spoluprácu so zástupcami výrobcov krmív a potrieb pre mačky, s veterinárnymi lekármi ako aj s ostatnými subjektami, vrátane ZO CHM na Slovensku i v zahraničí, ktorých náplňou činnosti je chov mačiek a starostlivosť o ich výživu, zdravie, krásu a spokojnosť.

 • Príprava mačky na výstavu

Noví členovia a začínajúci chovatelia získavali rady, ako pripraviť mačku na výstavu. Predsedníčka im odporučila tiež články, v ktorých nájdu všetky potrebné informácie. Tajomníčka Z. Somorová priebežne informovala o všetkých výstavách v roku 2005 a poskytovala záujemcom propozície.

 • Vyhodnotenie účasti na Medzinárodných výstavách mačiek

Členovia ZO sa pravidelne zúčastňovali na MVM a dosiahnutými úspechmi reprezentovali nielen svoje chovateľské stanice, ale aj ZO. V roku 2005 sa zúčastnili na deviatich výstavách, ich mačičky získali spolu 37 titulov, 7 ocenení BIV, 9 nominácií do BIS, ktoré v troch prípadoch premenili na víťazstvo a jednu špeciálnu cenu. Z hľadiska úspešnosti na MVM sa najlepšou chovateľskou stanicou našej ZO stala CHS britských mačiek colourpoint „Von Hunady*SK“ majiteľky Z.Huňadyovej.

 • Spolupráca so ZO CHM BA 1 na MVM v Bratislave vo februári 2005

ZO v spolupráci so ZO CHM BA 1 sa organizačne podieľala na prípravách a priebehu výstavy. Výstava bola ako návštevníkmi, tak aj samotnými vystavovateľmi a odborníkmi hodnotená ako úspešná. Za účelom organizovania spoločných výstav a vytvorenia spoločensko-právnej platformy vzájomnej spolupráce vzniklo občianske združenie ISTER FELIS. Z našej ZO je v predstavenstve združenia M. Malíková a členkou dozornej rady Z. Huňadyová.

 • Ročenka mačky

Koncom roka 2005 vyšiel prvý mačkársky časopis na Slovensku, v ktorom mohli chovateľské stanice prezentovať a inzerovať svoje odchovy alebo úspechy na výstavách. Zámerom časopisu bola najmä osvetová činnosť s cieľom priblížiť širšej verejnosti skúsenosti z oblasti starostlivosti o mačky a ich správania. Autorskými článkami a fotografiami sa na tvorbe ročenky z našej ZO zúčastnila M.Malíková.

 • Odborné prednášky

V snahe vzdelávať sa a sprostredkovať členom aktuálne informácie zo sveta mačiek, ich zdravia, výživy a starostlivosti, uskutočnilo sa viacero odborných prednášok:

  • „Možnosti homeopatickej liečby ochorení a porúch správania mačiek.“ (MVDr. P. Čech)
  • „Využitie kozmetiky BIO-Groom v skrášľovaní mačiek.“ (Linda Voláriková – firma Layton)
  • „Aloe vera v liečbe mačiek.“ (D. Kollerová)
  • „Ochorenie PKD mačiek.“ (Z. Huňadyová)
 • Prezentácie značiek komerčných krmív pre mačky

Na pôde ZO boli zorganizované prezentácie špičkových krmív pre mačky s cieľom priblížiť členom ich zloženie, cielené použitie pre špecifické skupiny mačiek, vrátane predstavenia noviniek:

  • ACANA a CANUTRA (M. Benko)
  • BiOMill (MVDr. B. Zapletalová, v zastúpení Z Huňadyová)
 • Profil plemien ušľachtilých mačiek

V rámci cyklu prezentácie jednotlivých plemien ušľachtilých mačiek a ich variet z radov našej členskej základne, predstavila Z. Somorová na príklade šarmantného kocúrika Eltona štandard plemena main coon (mainská mývalia mačka) a špecifiká jeho charakteru a chovu.

 • Zbierka na podporu testov PKD

Členovia ZO podporili finančnou zbierkou v hodnote 1.500,-Sk úspešné uvedenie projektu testovania PKD na Slovensku do praxe. Vďaka tejto zbierke by malo byť testovanie na PKD od 1.1.2006 dostupné všetkým záujemcom a majiteľom mačiek.

 • Potreby pre mačky

Bol zorganizovaný spoločný nákup podstielky CALIOPSIS pre členov ZO za výhodnú cenu.

 • Knižné novinky o mačkách

V rámci cyklu KNIHY O MAČKÁCH bola predstavená publikácia vhodná najmä pre všetkých začínajúcich chovateľov mačiek - „Chov koček“ autorky Esther Verhoef, Rebo Productions, 2005 (M. Malíková) a "Velká encyklopedie koček" od rovnomennej autorky.

PhDr. Mária Malíková,
Predsedníčka ZO CHM BA 5