Fotoreportáž zo schôdze ZO CHM Bratislava 5

Prvý októbrový štvrtok sa uskutočnila na pôde Ústredia SZCH na Krížnej ulici v Bratislave schôdza nášho klubu. Všetkých členov a hostí, ako aj nových záujemcov, privítala predsedníčka ZO Mária Malíková darčekom od firmy ACANA. Ich mačičkám zablahoželala k výstavným úspechom a v mene výboru ZO im odovzdala odmenu od sponzora nášho klubu - PROPLAN a tradičnú plyšovú myšičku. Po úvodných informáciách z riadenia a administratívy chovu ušľachtilých mačiek, členov klubu očakával bohatý program.

Predstavenie plemena Ragdoll
Natália Fischerová, majiteľka chovateľskej stanice BLUE WILDROSE, predstavila na schôdzi plemeno ragdoll: od histórie jeho vzniku, štandard až po cenné skúsenosti z vlastného chovu.
Kocúrikovia z vrhu "A" trpezlivo znášali predvádzanie. Neznáme prostredie, naše zvedavé pohľady a nedočkavé pohladenia ich vôbec nevyviedli z miery. Verní priateľskému imidžu svojho plemena, cítili sa medzi nami v pohode. Čo tak asi o nás "porozprávali" po návrate domov svojej maminke??
Preventívna starostlivosť o zdravie mačky
Priestory zasadačky na Krížnej sú zo schôdze na schôdzu pre náš klub čoraz tesnejšie. Ale to zjavne nebránilo v pozornom zaujatí odbornou prednáškou Zuzany Huňadyovej o nevyhnutnej preventívnej starostlivosti o mačku.
Feliway - tajomstvo spokojnosti mačiek
Ako hosť zavítala medzi nás MVDr. Ivana Opátová, aby nám predstavila horúcu novinku na slovenskom trhu - FELIWAY, produkt firmy CEVA, ktorý je syntetickou verziou tvárového feromónu mačiek. V zaujímavej prednáške, spojenej s pôsobivou prezentáciou v PowerPoint, nám priblížila princíp zloženia a pôsobenia tohto produktu na psychiku mačiek, s cieľom eliminovania ich nežiadúceho správania.
Členovia nášho klubu mali jedinečnú možnosť nielen "odhaliť" tajomstvo spokojných mačiek, ale aj priamo na schôdzi si výrobok zakúpiť. Škoda len, že Feliway je striktne druhovo špecifický - účinný len na mačky,...takýto recept na spokojnosť by prijali určite viacerí z nás.
Záverom

Radosť a pohodu s mačičkami všetkým členom želajú a do najbližšieho stretnutia klubu sa tešia,

Výbor ZO CHM BA5 a predsedníčka ZO Mária Malíková.

Text a foto © web Happy Cat