Zo schôdze ZO CHM BA 5

Na jesennom stretnutí členov nášho klubu, ktoré sa uskutočnilo v utorok 29.septembra 2009, vládla opäť príjemná domáca atmosféra. Naše rady sa rozšírili o ďalších nových členov a veľa krásnych mačiek, domácich aj ušľachtilých, maznáčikov aj chovných jedincov. Všetkých srdečne vítame v našom klube a želáme im pekné chovateľské úspechy.

Z celoslovenského aktívu chovateľov mačiek

Členov klubu na stretnutí privítala predsedníčka Mária Malíková - každého s malými darčekmi pre mačičky - s kapsičkou GOURMET a hračkami od firmy WHISKAS. Predstavila tiež Zuzanu Huňadyovú v jej novej funkcii hlavnej poradkyne chovu.

Tajomníčka Slávka Chrappová krátko informovala o najdôležitejších udalostiach od marcovej výročnej schôdze:

12.septembra sa uskutočnil Celoslovenský aktív chovateľov mačiek, na ktorom sa za našu ZO zúčastnili predsedníčka s tajomníčkou. Hlavnou témou bolo zhodnotenie chovateľského roka 2008 a úlohy týkajúce sa nadchádzajúceho volebného roku 2010 v SZCH.

V oblasti chovu mačiek je najdôležitejšou prioritou novelizácia Chovateľského poriadku. V tejto súvislosti vyzvala tajomníčka členov - predovšetkým z radov chovateľov na podávanie návrhov (písomne mailom), ktoré budú najneskôr do konca roka 2009 spracované a za celú ZO odovzdané Ústrednej komisii pre chov ušľachtilých mačiek. Návrhy na zmeny v Chovateľskom poriadku možno podávať tiež priamo hlavnej poradkyni chovu Z.Huňadyovej.

V septembri sa konal aj 3.seminár pre chovateľov mačiek. Výbor ZO by v budúcnosti uvítal väčší záujem o účasť na tomto seminári zo strany našich členov, najmä chovateľov, pretože ponúka prednášky vynikajúcich odborníkov - veterinárnych lekárov, týkajúce sa dôležitých tém z oblasti chovu mačiek.

Urologické problémy mačiek - prednáška
Na pozvanie výboru ZO zavítal medzi členov nášho klubu vzácny hosť - MVDr. Katarína Čentešová z bratislavskej veterinárnej kliniky ZVERLAND, a to s prednáškou na tému UROLOGICKÉ PROBLÉMY MAČIEK, ktorá sa stala zároveň hlavným bodom programu schôdze.

MVDr. Katarína Čentešová sa vo svojej prednáške sústredila na ochorenia dolných močových ciest u mačiek. Objasnila nám najrozšírenejšie druhy a príčiny vzniku týchto ochorení, ako aj spôsob, akým môže majiteľ mačky rozoznať prvé signály a príznaky začínajúceho sa ochorenia, čo je veľmi dôležité pre úspešnosť liečby.

Dozvedeli sme sa o možnostiach diagnostiky v súčasnosti, metódach vyšetrenia a špecifikách liečby jednotlivých druhov ochorení.

Dôležitou súčasťou prednášky bola prevencia - rady ako predchádzať vzniku ochorení dolných močových ciest u mačiek, najmä v súvislosti so stravou a spôsobom ich života.

Diskusia

Členovia, ktorí si prišli vypočuť prednášku MVDr. Kataríny Čentešovej, mali možnosť spýtať sa v diskusii na množstvo otázok spojených s touto témou. Ocenili sme nielen vysokú odbornú erudovanosť, ale tiež citlivý prístup k mačacím pacientom a pochopenie pre osobitosti ich správania a potrieb, ktorým je pani doktorka známa už pomerne širokému okruhu milovníkov mačiek.

V mene výboru ZO CHM BA5 ďakujeme MVDr. Kataríne Čentešovej za vynikajúcu prednášku a pôsobivú prezentáciu témy, ako aj vzácny čas, ktorý nám bola ochotná venovať.

 
Foto © Mgr. Art. Kateřina Javorská a PhDr. Mária Malíková