Zo schôdze ZO CHM BA 5

Jesenné stretnutie členov nášho klubu sa uskutočnilo vo štvrtok 7.októbra 2010 na stálej adrese v kultúrnom dome Ružinov. Pozvanie prijali aj niektoré naše kolegyne - chovateľky mačiek zo ZO CHM BA 1, aby si vypočuli zaujímavú prednášku.

Z celoslovenského aktívu chovateľov mačiek

Členov klubu na stretnutí privítala predsedníčka Mária Malíková, aj s malým darčekom pre ich mačičky - kapsičkou GOURMET.

Informovala o najvýznamnejšej udalosti roka - voľbách do Ústrednej odborovej komisie chovateľov mačiek, ktoré sa konali 19.6.2010 na Celoslovenskom aktíve chovateľov mačiek. Za našu ZO sa na aktíve zúčastnili predsedníčka s tajomníčkou.

Na základe výsledkov tajného hlasovania bola zvolená na 4-ročné funkčné obdobie nová ÚOK CHM v tomto zložení:

PaedDr. Soňa Ivanková - predsedníčka
Ing.arch. Gabriela Minárová - podpredsedníčka
Helena Poláčková - členka
Marek Peciar - člen
Zuzana Huňadyová - hlavná poradkyňa chovu
Donatella Mastrangelo - predsedníčka zboru posudzovateľov

Na schôdzu prijala pozvanie výboru ZO podpredsedníčka G. Minárová, aby nás informovala o plánoch, cieľoch a súčasnej práci komisie.

Vakcinácia mačiek - áno či nie?
MVDr. Peter Skladaný pôsobí v novootvorenej veterinárnej ambulancii VetCentrum v Bratislave. Pre členov nášho klubu pripravil prednášku na tému: "Vakcinácia mačiek - áno či nie?"

 

Okrem základných faktov o rôznych druhoch vakcín, spôsobe ich aplikácie a účinnosti v prevencii proti infekčným chorobám mačiek nás oboznámil aj s najnovšími trendmi v tejto oblasti, ktoré sa uplatňujú v zahraničí i u nás.

Zdôraznil, že individuálny vakcinačný program by mal vychádzať zo spôsobu života mačky, jej špecifických potrieb a zdravotného stavu.

Konštatoval, že napriek určitým komplikáciám, ktoré vo výnimočných prípadoch môže aplikácia očkovacej látky mačke spôsobiť, benefity vysoko prevyšujú nad možnými rizikami.

Diskusia

Chovatelia, ktorí si prišli vypočuť prednášku MVDr. Petra Skladaného, mali možnosť opýtať sa v diskusii na množstvo otázok. Jednou z najviac diskutovaných sa stala téma vakcinácie proti besnote v intenciách platného zákona, ktorý zaväzuje chovateľov mačiek (ako aj psov a fretiek), aby zvieratá každoročne preočkovávali, a to napriek tomu, že účinnosť súčasných moderných vakcín je už dlhodobejšia (2-až 3-ročná). Podpredsedníčka ÚOK CHM Ing. arch. Gabriela Minárová na základe týchto informácií prisľúbila iniciovať návrh na liberalizáciu súčasných prísnych podmienok, ktorý by komisia predložila Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR.

V mene výboru ZO CHM BA5 ďakujeme MVDr. Petrovi Skladanému za vynikajúcu prednášku a pôsobivú prezentáciu témy.

Osobitne ďakujeme pani Larise Častvenovej, ktorá na schôdzu priniesla ako dar chutné občerstvenie v podobe čerstvého šťavnatého ovocia.

Na záver niekoľko momentiek, ktoré vám priblížia atmosféru nášho stretnutia - FOTOALBUM.

Foto © Tibor Szeiler