2.seminár pre chovateľov mačiek

Reprodukcia a zdravotné problémy novonarodených mačiatok

V sobotu 14.júna 2008 sa v kongresovej sále bratislavského Technopolu uskutočnil v poradí už 2.odborný seminár pre chovateľov mačiek pod záštitou firmy ROYAL CANIN.

Usporiadatelia nadviazali na mimoriadne úspešný ohlas minuloročného seminára, program rozšírili o ďalšie zaujímavé, aktuálne témy a ako prednášajúcich prizvali erudovaných odborníkov z oblasti veterinárskej medicíny.

Seminár otvoril a moderoval MVDr. Ladislav Smatana, veterinárny konzultant Royal Canin.
 
MVDr. Jiří Beránek je slovenskej chovateľskej verejnosti známy už z vystúpenia na minuloročnom seminári. Tentokrát predniesol rozšírený súbor prednášok s videoprezentáciou k vybraným najzávažnejším témam, ktoré zaujímajú chovateľov mačiek:
  • Nové zistenia ohľadom krvných skupín mačiek
  • Ochorenia novonarodených mačiatok
  • Felinný Herpesvírus
  • FIP: Felinná infekčná peritonitída
 

Prednášky vyvolali živú diskusiu, v ktorej mali účastníci seminára možnosť bezprostredne reagovať na prednesené poznatky z výskumov a klinickej praxe k daným témam a zdravotným problémom mačiek a mačiatok.

S rovnakým nadšením sa stretla prednáška, ktorú predniesol MVDr. Alois Láznička, pražský špecialista v oblasti veterinárnej gynekológie a pôrodníctva. V prednáške na tému Reprodukcia mačiek - praktické rady sa venoval problematike inseminácie a otázkam asistovanej reprodukcie v chove mačiek, ktoré sú pomerne horúcou novinkou v tejto oblasti.

Vďaka názornej a pôsobivej videoprezentácii mali slovenskí chovatelia možnosť oboznámiť sa s podmienkami, metodikou a technikami asistovanej reprodukcie v súčasnej praxi.

 

MVDr. Ladislav Smatana sa vo svojom vystúpení s bohatou videoprezentáciou venoval dvom zásadným témam:

  • Špecifiká výživy gravidných a laktujúcich mačiek
  • Vplyv výživy na Herpesvirózu mačiek

Záujemcovia o tému výživy gravidných a laktujúcich mačiek, ktorí nemali možnosť vypočuť si túto prednášku, môžu si prečítať článok dr. Smatanu publikovaný v časopise Moja Mačka 1/2008 - "Výživa mačky v období gravidity a laktácie".

 

 

Na seminári sa zúčastnilo približne 60 chovateľov mačiek z celej Slovenskej republiky. K úspešnému priebehu a výbornej atmosfére prispeli nielen kvalitné odborné prednášky, ale aj darčekové balíčky pre každého účastníka, tombola s hodnotnými cenami a chutné občerstvenie s obedom. Na záver získal každý účastník tiež Certifikát o absolvovaní špecializovaného seminára.

 

V mene všetkých zúčastnených chovateľov ďakujeme firme Royal Canin, osobitne MVDr.Ladislavovi Smatanovi a jeho spolupracovníkom za zorganizovanie tohto vynikajúceho odborného podujatia a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!
 
© Text a foto: pre web Happy Cat - PhDr. Mária Malíková, časopis Moja Mačka