Poradkyne chovu

POZOR, AKTUÁLNE INFO PRE VŠETKÝCH CHOVATEĽOV UŠĽACHTILÝCH MAČIEK V SZCH:

Od 23.septembra 2009 pôsobí pani Zuzana Huňadyová vo funkcii Hlavnej poradkyne chovu
pre chov ušľachtilých mačiek na pôde SZCH.

Zuzka Huňadyová nahradila v tejto funkcii bývalú hlavnú poradkyňu chovu p.Oľgu Smidovú, ktorej touto cestou ďakujeme v mene všetkých chovateľov za doterajšiu vykonanú prácu a vynaložené úsilie.

Zuzka Huňadyová

Zuzka Huňadyová je hlavnou poradkyňou chovu pre chov ušľachtilých mačiek v rámci SZCH a členkou Ústrednej odbornej komisie pre chov mačiek. Okrem tejto fukcie a úloh, ktoré z jej plnenia vyplývajú, poskytuje odborné poradenstvo v plnom rozsahu pre všetky skupiny ušľachtilých mačiek (I, II, III a IV). Je čestnou členkou našej ZO CHM BA 5 a od roku 2008 aktívne pôsobí v ZO CHM Felis Tirnavia ako tajomníčka.

Cielene sa venuje chovu britských mačiek colorpoint a je majiteľkou chovateľskej stanice VON HUNADY*SK. Jej odchovy zaznamenávajú veľmi pekné úspechy na medzinárodnách výstavách mačiek - doma i v zahraničí a tiež v národnej súťaži NAJKRAJŠIE MAČKY SLOVENSKA. Špecializuje sa na oblasť genetiky a správania mačiek. Aktívne pracuje v Redakčnej rade časopisu Moja Mačka, ako redaktorka vedie rubriky z oblasti chovu, výstav a plemenitby ušľachtilých mačiek a pravidelne prispieva autorskými článkami.

 

Kontakt:
Ul.29.augusta 28, Bratislava,
mobil:0905/231 379
mail: zuzana@vonhunady.sk, www.vonhunady.sk
Slávka Chrappová

Slávka Chrappová je poradkyňou chovu pre ušľachtilé mačky skupiny I (dlhosrsté) a II (polodlhosrsté). Od roku 2008 je tajomníčkou našej ZO CHM BA 5. V rodnom Juri pri Bratislave vedie hotel pre mačky.

Venuje sa chovu mainských mývalích mačiek, je majiteľkou chovateľskej stanice JURRASIC PARK*SK a jej odchovy zaznamenávajú úspechy na medzinárodných výstavách mačiek ako aj pekné umiestnenia v národnej súťaži NAJKRAJŠIE MAČKY SLOVENSKA. Vďaka svojim bohatým skúsenostiam, mimoriadne starostlivému prístupu k mačkám aj ich majiteľom získala titul MAČKÁRSKA OSOBNOSŤ ROKA 2008.

Kontakt:
Partizánska 13, Svätý Jur,
tel.: 02/4497 0059, mobil: 0903/281 481
mail: msdeni@mail.t-com.sk, www.jurrasicpark.sk
Práca poradcov chovu

O zameraní a zásadách práce poradcov chovu sa dozviete na:

http://www.szch-macky.sk/index.php?page=68&jazyk=1&modul=0&id=7

Zoznam všetkých poradcov chovu je k dispozícii na stránke tu.