Platby za služby Plemennej knihy mačiek

Cenník platný od 1.1.2009

Platené administratívne úkony
Preukaz o pôvode mačky (PP) 5,- €
Duplikát preukazu o pôvode mačky 10,- €
Oprava preukazu o pôvode vinou chovateľa 10,- €
Oprava preukazu o pôvode vinou poradcu chovu (hradí poradca)
Prepracovanie preukazu o pôvode z dôvodu zmeny farby 3,- €
Priznanie chráneného názvu chovateľskej stanice (CHS) 50,- €
Zápis dovozu mačky zo zahraničia 5,- €
Prevodka pre mačku vyvezenú do zahraničia 10,- €
Priznanie titulu (hradí žiadateľ) 5,- €
Certifikovaná CHS 5,- €
Kontrola vrhu mačiatok 3,50 €/mačiatko + cestovné náklady poradcu chovu
Kontrola chovateľskej stanice 5,- € + cestovné náklady poradcu chovu