Ústredná odborná komisia chovateľov mačiek (ÚOK)

(volebné obdobie 2014 - 2018)

Zloženie komisie
PaedDr. Soňa Ivanková - predsedníčka, Nitra, tel.: 0905 292 280,  sonaivankova@anipet.sk
Slavomíra Chrappová - podpredsedníčka, Svätý Jur, tel.: 0903 281 481, slavka.chrappova@gmail.com
Ing. arch. Gabriela Minárová - tajomníčka, Vojka, tel.: 0948 100 501, minarova@szch.sk
Zuzana Huňadyová - hlavná poradkyňa chovu, Bernolákovo, tel.: 0905 231 379, zuzanahunady@gmail.com
Ema Voláriková - členka, tel.: 0949 874 010, cattery.bkh@gmail.com
Bc. Marek Peciar - člen, Bratislava, tel.: 0905 554 410, marek.peciar@gmail.com
Katarína Báliková - predsedníčka zboru posudzovateľov, Žilina, tel.: 0905 154 318, black.star.katarina@gmail.com