Mačka a hra

Pozorovanie mačky v zápale hry je zážitkom, ktorý iste zaujme nielen jej milovníkov. Veselosť a spontánnosť, ktoré hru sprevádzajú, ako aj samotná krása jej tela, neuveriteľná rýchlosť pohybu a akrobacia snúbiaca sa s eleganciou šelmy si zasluhujú právom náš obdiv. Na pohľad neviazaná zábava má však oveľa hlbší zmysel. V živote každej mačky, a zvlášť mačky žijúcej výsostne v domácnosti človeka, má hra svoje nezastupiteľné miesto a plní viacero úloh. Je nesmierne dôležitá pre fyzické zdravie mačky, jej duševnú sviežosť a významne vplýva na jej sociálne správanie.

Hra pre zdravie a kondíciu
Hra napomáha mačke udržiavať si dobrú fyzickú kondíciu a všetky zmysly v stave bdelej ostražitosti. Bez nich nedokáže uspokojovať svoje základné potreby, ktoré súvisia s jej prirodzenými inštinktmi. Malé mačiatka sa už od prvých týždňov svojho života neúnavne hrajú - medzi sebou alebo spolu s matkou či s ďalšími druhmi v skupine.
Roztomilá hra je v skutočnosti prípravou na ich budúci život lovca a predátora, ich sexuálne správanie a sociálnu komunikáciu. Formou hry sa cvičia v potrebných zručnostiach, vzájomne si preverujú svoje sily i schopnosti a učia sa celej škále prejavov správania od agresie až po únik.
Hra však nie je len výsadou malých mačiatok, svoj význam zohráva aj v živote dospelej mačky. Kým u mačiek žijúcich voľne v prírode ustupuje do úzadia, pre tzv. bytové mačky ostáva naďalej veľmi dôležitou súčasťou ich každodenného života. Napriek štedro naplneným miskám mačka neprestáva byť lovcom a riadi sa vlastnými inštinktmi.

Hra jej nahrádza potešenie z lovu a umožňuje uvoľniť nadbytočnú energiu, ktorá by sa inak mohla prejaviť deštrukčným správaním. Vďaka hre a pohybovým aktivitám možno zároveň úspešne predchádzať neželanej obezite mačiek a vážnym zdravotným problémom, ktoré im nadváha spôsobuje.

Hra ako významná duševná stimulácia
Hra má veľký význam nielen pre fyzické zdravie, ale aj duševný vývoj mačky a jej psychiku. Mačky sú všeobecne veľmi vnímavé a najmä zvedavé stvorenia, prístupné novotám. Potrebujú vzrušujúce podnety a veci, aby mali neustále čo skúmať a nad čím premýšľať. Inak prepadajú nude a letargii, hlúpnu a v krajnom prípade môžu dokonca trpieť depresiami.
Ukazuje sa, že rastúci dopyt po odborníkoch z oblasti psychológie zvierat a alternatívnych metódach liečenia porúch ich správania má spoločného menovateľa – apatické a nespokojné mačky, ktorých život v domácnosti človeka prebieha bez akýchkoľvek udalostí a je neuveriteľne prázdny, na rozdiel od ich žalúdkov. Preto by sme sa mali snažiť vytvoriť pre našu mačku dostatočne stimulujúce prostredie s pestrými možnosťami pre hry a zábavu.
Bohatstvo podnetov, ktoré ponúka každá zaujímavá hra, aktivizuje myseľ mačky a udržuje jej mozog v pohotovosti. Mačky podnety potrebujú, vyžadujú a oceňujú, a to bez ohľadu na to akú hodnotu má z nášho ľudského hľadiska vec, ktorá im ich poskytuje. Nezriedka totiž drahé hračky od renomovaných výrobcov zatieni celkom obyčajná lepenková škatuľa s vyrezanými otvormi alebo papierová gulôčka, nápojová slamka, stratené vtáčie pierko, list zo stromu či sušené bylinky ukryté v „čarovnom vrecúšku“ z vyradenej ponožky.
Hra upevňuje sociálne väzby
Hra je tiež dôležitou súčasťou sociálneho vývoja mačky. Už v období jej raného detstva pozitívne vplýva na proces jej socializácie a rozvoj osobnosti. Výskumy potvrdili, že pokiaľ malé mačiatko vyrastá bez možnosti hrať sa s inými mačiatkami, nikdy si neosvojí úplný repertoár mačacieho správania. To platí aj vo vzťahu mačky k človeku. Hra je výbornou príležitosťou na zblíženie mačiatka a jeho ľudského kamaráta, zvlášť keď sa odchodom do nového domova náhle pretrhnú jeho väzby so súrodencami a matkou.

Hra plní významnú rolu vo vzťahu s človekom aj naďalej, najmä ak sa do nej osobne zapája. Interaktívna hra poskytuje priestor pre vzájomnú komunikáciu a významne posilňuje spoločné citové puto. Obom prináša pocity uvoľnenia, spokojnosti a šťastia. Tým napomáha vytvárať celkom novú kvalitu vzťahu, v ktorom človek nie je pre mačku len púhym otváračom konzerv a mačka sa stáva pre človeka viac než len estetickým doplnkom jeho domácnosti.

© PhDr. Mária Malíková
In: Magazín chovateľa 6/2005, s.26-27