Uprednostňovanie ľavej alebo pravej labky mačiek

Etologické pozorovanie - stále aktuálne!!!

Na reprezentatívne vyhodnotenie výsledkov pozorovania je potrebné zozbierať celkom 80 prípadov pozorovania. Nakoľko autor projektu nemá k dispozícii uvedené množstvo, výzva na spoluprácu je stále aktuálna a preto ju opäť pripomíname:

Pokiaľ máte čas, zmysel pre hru a radi by ste sa dozvedeli, či je vaša mačka „ľavák“ alebo „pravák“, môžete sa spolu so svojim miláčikom zúčastniť zaujímavého prieskumu v oblasti správania mačiek. Pán Jaroslav Hyjánek prosí všetkých chovateľov mačiek, aby svojim pozorovaním prispeli k zozbieraniu potrebných východiskových údajov, ktoré budú štatisticky spracované a poslúžia ako podklad pre etologickú prácu na uvedenú tému.

Objekt výskumu

Do pozorovania možno zaradiť všetky mačky bez ohľadu na druh plemena, t.j. ušľachtilé mačky aj mačky domáce alebo krížence, bez ohľadu na ich vek alebo pohlavie. Jedinou podmienkou je, že mačky musia byť zdravé. Zúčastniť sa môžu aj kastráti. Tento stav je potrebné v tabuľke vyznačiť za názvom plemena mačky písmenkom „K“.

Metodika pozorovania

V priebehu pokusu ponúkame mačke jej obľúbenú maškrtku alebo hračku. Mačka musí mať obe predné labky na podlahe. Mačke ponúkneme vybraný predmet nad jej hlavou. Ponúknutie by malo byť objektívne, tak aby nebolo ovplyvnené použitie určitej labky, takže smerujeme na stred. Pokiaľ sa mačka za objektom načiahne, zaznamenáme krížikom do tabuľky, či to urobila ľavou (v stĺpci L) alebo pravou labkou (v stĺpci P). Pokiaľ mačka použije obe labky naraz, tento pokus sa neráta, a teda ho nezaznačíme, ale pokračujeme ďalej, až kým nepoužije len jednu z nich.. Pokus opakujeme po sebe 5 krát, po dobu 4 dní.

Pozorovacia tabuľka

Výsledky pozorovania zaznačíme do pozorovacej tabuľky. Potrebné je vyplniť aj ďalšie údaje. Pod „podnetom“ sa rozumie predmet, ktorý sme použili, t.j. hračku alebo maškrtu. „Prostredie“ vypovedá o tom, či mačka žije len v byte, na záhrade alebo v byte aj na záhrade. Údaj „v skupine“ znamená, či žije v našej domácnosti sama ako sólo mačka (1) alebo s viacerými mačkami – uvedieme ich počet.

Pokiaľ máme v domácnosti viac mačiek, môžeme ich do pozorovania zapojiť všetky, ale pokus prevádzame vždy s každou mačkou samostatne a za každú jednu vyplníme osobitnú tabuľku.

Výsledky pozorovania výskytu pravákov či ľavákov v populácii mačiek vám pán Jaroslav Hyjánek po ukončení pozorovania pošle na požiadanie mailom. Vyplnené tabuľky posielajte mailom na adresu J. Hyjáneka. Autor výzvy vopred ďakuje všetkým chovateľom mačiek, ktorí sa rozhodnú pre túto užitočnú a zaujímavú spoluprácu.

 

© designed by Happy Cat