Mačka a jej emocionálny život

Mačky sú mimoriadne citlivé tvory s bohatým vnútorným životom, v ktorom emócie zohrávajú dôležitú úlohu. Významne ovplyvňujú a riadia správanie mačiek, ich rozhodovanie a konanie.

Sídlom emócií je oblasť limbického systému v ich mozgu, ktorý je rozvinutý porovnateľne s ľudským. Mačky podobne ako ľudia prežívajú pocity radosti, spokojnosti, šťastia, lásky ako aj žiarlivosť, smútok, hnev či strach.

Rozdiely medzi nami

Napriek určitej podobnosti, nemusí byť pre nás ľudí práve najľahšie poodhaliť tajomstvá ich emocionálneho života. Spravidla očakávame, že mačky prejavia emócie spôsobom, ktorý zodpovedá našim zaužívaným predstavám. Ak sa naše očakávania nenaplnia, bývame zmätení a sklamaní, v horšom prípade ich označíme za citovo chladné a nezúčastnené.

Opak je však pravdou. Mačky nie sú „miniľudia“ a prežívajú svoju vlastnú verziu zvyčajných ľudských emócií, ktorá je daná rozdielnosťou našich živočíšnych druhov.

V skutočnosti sú mačky oveľa sofistikovanejšie ako ľudia a lepšie naladené na to, čo nie je vidieť na prvý pohľad. Ich prejavy emócií sú podstatne umiernenejšie a na rozdiel od nás, dokážu ich viac ovládať. Niekedy prežívajú emócie, ktoré nevieme vôbec rozpoznať. Robia veci, ktoré z nášho uhla pohľadu pôsobia výstredne alebo ich považujeme za divné, a preto celkom nechápeme aké citové uspokojenie im poskytujú.

Väčšinu z pozitívnych emócií však cítia mačky spôsobom, ktorý je nám ľuďom dobre zrozumiteľný a zároveň prístupnejší, než v prípade emócií podfarbených negatívne. To platí aj spätne: mačky omnoho ľahšie rozpoznávajú naše kladné emócie a podobne ako dokážu čítať naše myšlienky, vnímajú aj city, ktoré k nim prechovávame.

Kľúč k pochopeniu

Pravdepodobne si nikdy nebudeme môcť byť absolútne istí, čo presne znamená pre mačky skúsenosť určitej emócie. Snažíme sa im však čoraz viac porozumieť.

Kľúčom k správnemu dešifrovaniu ich citov je uvedomenie si špecifického charakteru ich evolučného vývoja. Na rozdiel od ľudí kooperujúcich v spoločenstvách alebo psov žijúcich v svorkách, mačky sa pôvodne vyvíjali ako samotárski lovci, individualisti odkázaní sami na seba. Z dlhodobého hľadiska proces ich domestikácie ešte nebol celkom zavŕšený a mačky len postupne získavajú schopnosť žiť spoločensky.

Tieto skutočnosti podmieňujú aj ich emocionálny život. Mačky logicky neoplývajú emóciami, ktoré sa viažu na prežitie v skupine alebo potreby iných.

Preto sú im bytostne cudzie emócie ako previnenie, ľútosť či pokora. Na druhej strane, nepoznajú ani závisť či škodoradosť ako ľudia. Tieto a im podobné pocity by v ich nezávislom živote postrádali akýkoľvek zmysel, rovnako ako nezmyselné a tendenčné je považovať mačky za egocentrické, sebecké či dokonca falošné.

Mačky sú v skutočnosti priame, ich úmysly sú vždy čisté, a preto vo svojich citoch nerobia žiadne kompromisy a nepoznajú pretvárku.

 

Láska k človeku

Mačky sú spokojné a šťastné, keď môžu byť samy sebou. Považujú samy seba za dokonalé bytosti. V tomto zmysle sú od nás nezávislé, a to nielen materiálne, ale aj emocionálne, čo niekedy zraňuje našu ľudskú márnomyseľnosť.

Napriek tomu, mačky nie sú voči ľuďom vôbec ľahostajné a dokážu k nám prechovávať aj ten najkrajší z citov akým je láska. Len zriedka si vytvoria tak pevnú citovú väzbu s inými zvieratami alebo mačkami ako práve s človekom. Milujú nás úprimnou láskou, o hĺbke ktorej nemáme často ani tušenie, a to z rozmanitých dôvodov. Zjavne nielen preto, že im poskytujeme materiálne výhody - plné misky jedla či teplo a bezpečie domova.

Predpokladom lásky je dôvera a keď ich sklameme, mačky len málokedy vedia odpúšťať. Dokážu aj žiarliť, najmä na iné mačky a tento cit nijako neskrývajú. Mnohé z nich sú tzv. mačkami jediného pána a očakávajú, že ich človek bude patriť výhradne im. Za stratenou láskou môžu žialiť a dokonca aj umrieť na „zlomené srdce“.

Takáto extrémne silná viazanosť mačky na svojho človeka má často korene v ranom štádiu jej života, kedy bola ako mačiatko predčasne odlúčená od svojej matky a súrodencov. Práve obdobie ranej socializácie, nenarušené žiadnymi negatívnymi skúsenosťami a zároveň láskyplný kontakt s ľuďmi, má všeobecne pre budúci zdravý a citovo vyrovnaný život mačky nesmierny význam.

Napriek zložitosti, nevyspytateľnosti a tajuplnosti sveta mačiek je zrejmé, že v spolužití s človekom prežívajú emócie, ktoré by za iných okolností nikdy nepocítili. Rovnako jedinečným a zároveň okúzľujúcim spôsobom dokážu mačky obohacovať aj emocionálny život nás ľudí.

 
Text © PhDr. Mária Malíková

In: Magazín chovateľa, 11/2005, s.26
Foto © M.Malíková, I.Medeková, M.Hritzová

Odporúčaná literatúra:
Masson, J.M., Devatero kočičích životů, Praha 2004