Keď sa rozhodnete chovať ušľachtilé mačiatka...

Rady začínajúcim chovateľom

I.diel

Veľa, hlavne začínajúcich chovateľov nevie, čo všetko predchádza tomu, aby ich mačička mohla mať mačiatka. Preto som sa rozhodla napísať tento článok, ktorý by vám mal pomôcť orientovať sa hlavne vo vašich povinnostiach.

Ako uchovniť mačičku

Predpokladám, že máte mačičku s preukazom pôvodu (PP), ktorú ste si zakúpili za účelom chovu a rozhodli ste sa odchovávať mačiatka. V prvom rade je potrebné byť členom niektorej Základnej organizácie chovateľov mačiek (ZO CHM) Slovenského zväzu chovateľov. Tam vám povedia, kedy a kde sa koná výstava mačiek a potvrdia vám i prihlášku. Taktiež vám pomôžu s jej vypisovaním, ak by ste niečo nevedeli. Mačičku zoberte vo veku viac ako 10 mesiacov na výstavu. V tomto veku je už v otvorenej triede, t.j. medzi „dospelákmi“, a pokiaľ dostane známku „V“ (výborná), tak je tým okamihom uchovnená.

Žiadosť o chovnú stanicu

Ďalším krokom je požiadanie o registráciu chovnej stanice (CHS). Na tento účel slúži tlačivo, ktoré dostanete od predsedu alebo tajomníka vašej ZO, prípadne si ho môžete stiahnuť tu . Tlačivo vypíšete, necháte si ho potvrdiť pečiatkou vašej ZO, uhradíte poplatok 1. 000,- Sk a spolu s kópiou posudku a diplomu (t.j. dokladmi o uchovnení mačky) ho zašlete na Slovenský zväz chovateľov (SZCH). Uznanie CHS trvá približne dva mesiace, a samozrejme to záleží i od toho, či názov, ktorý ste si vybrali je už obsadený alebo nie. Preto by som vám odporučila mať pripravených názvov viac.

V prípade, ak vami vybraté názvy sú už zapísané v medzinárodnom registri FIFe (v žiadosti sa navrhujú štyri názvy), túto skutočnosť vám oznámi vedúca plemennej knihy SZCH a vyzve vás na opätovné podanie žiadosti o CHS s novými názvami. Ak vám názov chovateľskej stanice uznajú a zaregistrujú, príde vám poštou potvrdenie s jej registračným číslom.
Výber kocúra

Medzitým sa poobzerajte po vhodnom krycom kocúrovi pre vašu mačaciu slečnu. Databázu kocúrov na krytie nájdete na niektorých internetových stránkach, ale môžete sa po nich poobzerať aj na výstavách. Taktiež vám poradí i chovateľ, od ktorého máte mačičku, alebo poradca chovu.

Je nevyhnutné riadiť sa Chovateľským poriadkom, aby ste zistili, ktoré krytie je povolené. Taktiež by ste sa mali oboznámiť so základmi genetiky, aby ste vedeli, aké mačiatka sa vám môžu narodiť.

Keď už máte vybratého budúceho „ženícha“, spýtajte sa jeho majiteľa na podmienky krytia a na cenu. Taktiež si od majiteľa kocúra vypýtajte kópiu jeho PP a doklad o uchovnení (stačí posudok a diplom z jednej výstavy, kde kocúr dostal známku „V“), prípadne doklad o dosiahnutí titulu. Odporúčam vám nájsť si aspoň dvoch kocúrov, aby ste v prípade, ak vybraný kocúrik nie je v čase ruje vašej mačičky voľný alebo krytie nie je ani po opakovaní úspešné, nemuseli s mačičkou zbytočne strácať čas vyhľadávaním nového ženícha.
Rovnaké doklady pripravte aj mačičke a vypíšte tlačivo „Povolenie na krytie“ (dostanete ho vo vašej ZO, alebo si ho stiahnite tu), v ktorom poradca chovu schvaľuje krytie vašej mačky vybraným kocúrom. Tlačivo vypíšte dvojmo - jedna kópia ostáva poradcovi chovu. Poradca chovu skontroluje rodokmene oboch zvierat a pokiaľ je všetko v poriadku, krytie vám schváli.

Kedy kryť

Mačičku môžete dať nakryť najskôr vo veku 12 mesiacov. Samozrejme, záleží to od toho, odkedy a ako často máva ruje. Zistite interval opakovania rují a dohodnite sa s majiteľom krycieho kocúra na približnom termíne. Medzitým dajte mačičke urobiť testy (FeLV, FIV, FIP), pokiaľ ich majiteľ kocúra vyžaduje. Najvhodnejšie je ísť na krytie pri druhej alebo tretej ruji, pokiaľ mačička už dosiahla požadovaný vek. Ak má ruje skôr ako dovŕši 1 rok, sú časté a intenzívne, môže to ohroziť jej zdravie. Vtedy požiadajte Ústrednú odbornú komisiu pre chov ušľachtilých mačiek pri SZCH o povolenie krytia vašej mačičky pred dovŕšením 1. roka veku. Minimálna veková hranica je však 10 mesiacov. K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie od veterinára, že výnimka je opodstatnená zo zdravotných dôvodov).

Za kocúrom je najvhodnejšie ísť na druhý deň trvania ruje. So sebou si zoberte medzinárodný pas (očkovací preukaz) mačičky, kópiu jej PP a výsledky jej testov. Ja beriem i obľúbené mačkine granule a pochúťky. Každé krytie mačky by malo byť podložené zmluvou, kde sú uvedené všetky podmienky, na ktorých ste sa s majiteľom kocúra dohodli, ako i prípadné náhradné krytie. Vypýtajte si očkovací preukaz a výsledky testov kocúra na nahliadnutie. Mačičku zásadne vozíme ku kocúrovi, nie naopak a nechávame ju tam 3 až 5 dní.
Keď si prídete pre mačičku, majiteľ kocúra by mal mať pre vás pripravený a potvrdený "Krycí list". Ten treba dať potvrdiť aj vo vašej ZO.

A teraz vám už len zostáva čakať, či budete mať mačiatka.....
Mačičku asi po troch týždňoch skontrolujte, pokiaľ sa jej zväčšili a zružoveli bradavky, je brezivá.

Ako žiadať o preukazy pôvodu pre mačiatka
Po pôrode ste povinný nahlásiť narodenie mačiatok, najneskôr do 7 dní poradcovi chovu a vo veku mačiatok asi 5 týždňov ho pozvať na kontrolu vrhu. Vpíšte do krycieho listu mená mačiatok, pohlavie a ich farebné variety. Ak si nie ste istý, určí vám ich poradca chovu. Krycí list potrebujete v dvoch vyhotoveniach, jeden pre poradcu chovu, druhý pre plemennú knihu. Po prezretí mačiatok vám poradca chovu krycí list potvrdí a v prípade, že mačiatka sú zdravé a zodpovedajú štandardu plemena, odporučí im vydanie PP. Táto služba je spoplatnená, posúdenie vrhu stojí 100 korún, posúdenie každého mačiatka 20,- Sk (jedno mačiatko je v cene posúdenia vrhu).

O preukazy pôvodu musíte požiadať do 8 týždňov veku mačiatok na plemennej knihe SZCH. Potrebujete predložiť krycí list, povolenie na krytie, PP oboch rodičov a taktiež doklady o uchovnení oboch rodičov. Ja si vždy robím jednu kópiu týchto dokladov i pre seba. Vystavenie PP trvá asi 2 týždne, za každý preukaz pôvodu mačiatka zaplatíte 100,- Sk. Preukazy vám prídu poštou alebo si ich môžete po dohode vyzdvihnúť osobne na plemennej knihe SZCH.

Text a foto © Zuzana Huňadyová
www.vonhunady.sk