Bachove kvety pre mačky

Bachove kvetné esencie sú výsledkom dlhoročnej práce vynikajúceho anglického lekára Dr. Edwarda Bacha (1886 – 1936). Dr.Bach bol úspešný praktický lekár a uznávaný odborník Kráľovskej londýnskej homeopatickej nemocnice, keď sa vo svojich 43 rokoch vzdal lukratívnej praxe aj postavenia a presťahoval sa na vidiek. Dôvodom bola jeho túžba nájsť jednoduchú, prírodnú liečebnú metódu, ktorá by nezaťažovala organizmus a predsa by bola účinná.

 

Princíp pôsobenia

Dr. Bach vychádzal z toho, že skutočný dôvod choroby má svoje východisko v duši – každý psychický problém vedie nevyhnutne ku vzniku ochorení. Na základe pokusov na sebe a dobrovoľníkoch zistil, že určité divoko rastúce kvety a stromy (presnejšie ich výťažky) majú schopnosť pozitívne pôsobiť na psychiku ľudí, ale aj zvierat, a „naštartovať“ ich samoliečiace schopnosti. Nedostatky dokážu „prepísať“ pozitívnymi vlastnosťami, ktoré vedú k harmonizácii psychiky, a tým k odstráneniu vonkajších prejavov nerovnováhy organizmu, ako sú napr. poruchy správania, agresia,....

Bachove kvety v liečbe mačiek

Bachove kvety napomáhajú uvoľňovaniu disharmónie a blokád mysle mačky. Prípravky možno použiť ako ukľudňujúci prostriedok pri náhlych traumatizujúcich nehodách mačiek, ale napríklad aj v prípadoch, kedy je mačka žiarlivá, ľahko sa rozčúli, či naopak smúti alebo je nadmieru bojazlivá. Mačke môžu účinne napomôcť vyrovnať sa s niektorými záťažovými situáciami ako je sťahovanie, cesta autom, dlhodobá neprítomnosť vzťahovej osoby, príchod bábätka do rodiny a podobne. U chorej mačky kvetné esencie aktivujú harmonizujúci proces, ktorý odstraňuje negatívne psychické stavy, a tým vedú k povzbudeniu samoliečiacich schopností, bez ktorých skutočné vyliečenie nie je možné.

Čo tvorí Bachove kvety a ich použitie u mačiek

Bachove kvetné esencie tvoria výťažky z 37 druhov kvetov a skalná voda z prameňov.

 • Uplatňujú sa predovšetkým pri poruchách správania inak fyzicky zdravých mačiek.
 • U chorých mačiek pôsobí Bachova terapia ako podporná liečba popri klasickej metóde. Zmierňuje a skracuje chorobu tým, že pôsobí na psychiku chorého zvieraťa a napomáha mu ľahšie a lepšie sa vyrovnať s ochorením.
 • Kombinácia so všetkými ostatnými terapiami je možná, pretože Bachove kvapky nemajú vplyv na účinnosť ostatných liekov, ani sa ich účinnosť pôsobením iných liekov neznižuje. Tento významný poznatok vyplynul zo skúseností.
 • Pred zahájením terapie treba venovať veľkú pozornosť prostrediu, v ktorom mačka žije, nakoľko jej bezprostredné okolie (aj ľudia) má na ňu veľký vplyv.
 • Majitelia sú sami častou príčinou zmeny správania mačky. Ľudia a ich disharmónia alebo problémy na mačku silno vplývajú. Mačka sa správa ako zrkadlo. Ak je vzťah medzi mačkou a jej „vzťahovým“ človekom veľmi blízky, majú spoločné energetické pole, ktoré si navzájom ovplyvňujú. V takom prípade vlastne správanie mačky upozorňuje na problémy jej človeka. Odborníci na Bachove kvapky v takejto situácii odporúčajú nasadiť človeku tú istú terapiu ako mačke.
Belavka
Kedy je úspech terapie otázny?
Netýkavka
 • nevhodné podmienky na chov mačky, napr. príliš veľa mačiek v malom priestore alebo samostatne držaný chovný kocúr bez možnosti uspokojovania svojich potrieb
 • ak sa tieto podmienky hneď nezmenia, je výsledok otázny alebo len dočasný
 • geneticky podmienené charakterové defekty sa nedajú aplikovaním Bachových kvapiek odstrániť
 • šľachtením spôsobené fyzické defekty, napr. u perzských mačiek problémy s dýchaním a slziace oči
 
Môže aj laik podávať Bachove kvety?

Podľa Dr. Bacha netreba mať medicínske ani psychologické vzdelanie na to, aby sme mohli siahnuť po tejto terapii. Princíp jej pôsobenia spočíva v odozve psychiky mačky na správne zvolenú esenciu, ktorá by mala mať pozitívny / harmonizujúci vplyv na určitý „nedostatok“. Ak nesprávne odhadneme či stanovíme príčinu problémového správania, a pokúšame sa tak o odstránenie „problému“, ktorý v podstate neexistuje, telo si podanú látku nevšíma a vylúči ju následne prirodzenou cestou nespracovanú von.

Pre úspech Bachovej terapie je oveľa dôležitejšia ľudská zrelosť, dobré pozorovacie schopnosti, intuícia, láska k prírode a zvieratám, schopnosť vcítiť sa do zvierat a ich myslenia, pochopenie a ochota pomôcť. Na druhej strane, každá mačka vie individuálne a veľmi jasne dať svojmu človeku najavo, s čím má problém Treba sa len dobre pozerať a pozorne si všímať jej správanie.

Aplikácia
Kvet slivky

Bachove kvety sa aplikujú po kvapkách, rozpustených vo vode priamo na jazyk mačky alebo namiešané do vody na pitie. Dĺžka terapie je individuálna. Pohybuje sa v rozmedzí niekoľkých dní, týždňov až mesiacov - v závislosti od toho, ako rýchlo na ňu mačka zareaguje. Pri pozornom sledovaní mačky pomerne rýchlo zaznamenáme zlepšenie a harmonizáciu negatívneho duševného stavu .

Dávkovanie všeobecne:

dospelé mačky: 4 x denne/4 kvapky
mladé mačky: 4 x denne/2-3 kvapky
novorodenci až do troch týždňov veku: 4x denne/1-2 kvapky

„RESCUE REMEDY“

Táto špeciálna zmes Bachových kvetov pozostáva z piatich kvetných esencií (plamienok, netýkavka, devätorník, belavka a kvet slivky), ktoré sú namixované v dvojnásobnej koncentrácii ako bežné kvapky. Možno ju podávať v každej situácii, ktorá sa pre mačku spája s veľkým vzrušením, strachom alebo bolesťami. Často už po prvom podaní dochádza u mačky k aktivácii až neuveriteľného samoliečiaceho procesu!

Ako často použiť Rescue-kvapky, závisí od každého konkrétneho prípadu a je individuálne. V menej dramatických situáciách, pri ktorých nie je potrebná lekárska pomoc, podávame kvapky cca v 10-15 minutových intervaloch, kým sa stav mačky nezlepší. Ak je to naďalej potrebné, môžeme interval predĺžiť na 30 až 60 min.

Devätorník
Možnosti použitia RESCUE REMEDY
 • Pôrod
  Mačka dostáva každých 15 –20 min. od začatia kontrakcií 4 kvapky, až do konca pôrodu. Mačka prežíva pôrod pokojnejšie a novorodenci sú vitálnejší ako zvyčajne.
 • Čerstvo narodené mačiatka
  Jedna kvapka, podaná mačiatku okamžite po narodení, mu uľahčuje spracovať popôrodný stres. Perzským mačiatkam pri problémoch s dýchaním podávame viackrát za sebou po jednej kvapke, kým sa dýchanie stabilizuje. Súčasne treba mačiatko dôsledne masírovať.
 • Umelý odchov
 • Malým mačiatkam, ktoré treba vychovať na fľaške, dávame po jednej kvapke do každej dávky jedla.
 • Cesta autom
  Mačke podávame 4 kvapky každých 15 min. až do upokojenia.
 • Návšteva veterinára
  Kvapky treba začať podávať už pár hodín pred plánovanou návštevou, aj počas čakania na vyšetrenie.
 • Bitka medzi mačkami
  Mačky treba postriekať Rescue kvapkami, až kým sa neupokoja.
 • Výstavy
  Nepodávame pravidelne, pretože kvapky sú určené na príležitostné použitie! Ak pre vašu mačičku výstavy znamenajú stres, tak pre jej dobro ich treba minimalizovať, resp. od nich celkom upustiť. Je to tá najlepšia prevencia nevhodného správania na výstave! Ak sa mačička z vážnych dôvodov napriek tomu musí zúčastniť výstavy, treba začať s podávaním kvapiek už deň vopred ( 4 x 4 kvapky), aj cestou v aute, pred posúdením, atď. – teda pred kritickými situáciami, aby mal jej organizmus možnosť využiť harmonizujúci účinok podanej esencie vo svoj prospech.
 • Úraz
  Ak mala mačka úraz, podávame každých 15 minút 4 kvapky až do príchodu do veterinárnej ambulancie. Železné pravidlo znie: čím čerstvejší je úraz, tým častejšie ich treba podávať.
 • Bezvedomie
  Mačke v bezvedomí je možné opatrne potrieť ďasná a jazyk. V žiadnom prípade jej nekvapkáme tekutinu do úst – mohla by sa zadusiť!
 • Otrava
  Kvapkami potierame mačke ďasná a okamžite vyhľadáme lekársku pomoc.
 • Poštípanie hmyzom
  Pokvapkáme uštipnuté miesto na koži (opakovane).
 • Operácia
  Deň pred zákrokom podávame 4 x 4 kvapky. Prvý deň po operácii 4 kvapky každú hodinu. Kvapky pomáhajú mačke vyrovnať sa s narkózou a utíšiť bolesť v rane. Ďalšie 2-3 dni podávame opäť 4 x 4 kvapky.
 • Veľmi stará alebo nevyliečiteľne chorá umierajúca mačka
  Ak je jednoznačné, že mačička umiera, podávame Rescue v kombinácii s orechom (výťažok kvetu). Táto zmes kvapiek zmierňuje bolesť a strach zo smrti... Mačka sa upokojí a zaspí.
Slovo na záver
Plamienok

Určite sa nájdu čitatelia, ktorí po prečítaní tohto článku budú skepticky krútiť hlavou. Na „BACHOVE KVETY“ sa teba pozerať ako na ďalšiu z alternatívnych liečebných metód. Je založená na prírodnej báze. Nedokáže zázraky – tak, ako to nedokážu ani synteticky vyrobené lieky, ak sa správne nepoužijú. Má však oproti nim jednu nespornú výhodu: žiadne nežiadúce účinky. Inými slovami – ak sa problém mačky správne nediagnostikuje, a má inú ako psychickú príčinu, podaná esencia v organizme nevyvolá žiadnu, t.j. ani negatívnu odozvu.

Spracovala: Ing. Bea Stankovičová

Zdroj:
1/ Gisela Kraa: "Bach-Blüten für Katzen“, Kosmos Ratgeber, Stuttgart 1996, 2002
2/ Alice Lindner, www.hotdogs.at
3/ www.bachovaterapia.sk
4/ www.bach-bluetentherapie.de