Administratíva chovu ušľachtilých mačiek

AKTUALITY:
Vedenie Plemennej knihy mačiek a vybavovanie administratívnych záležitostí chovateľov mačiek zabezpečuje tajomníčka Ústrednej odbornej komisie chovateľov mačiek SZCH Ing. arch. Gabriela Minárová.

 

Činnosti plemennej knihy mačiek:
- registrácia chovných mačiek a kocúrov
- zápisy dovozu ušľachtilých mačiek zo zahraničia
- transféry vývozu mačiek do zahraničia
- žiadosti o registráciu chovateľských staníc
- žiadosti o vydanie PP mačiatok
- žiadosti o vydanie duplikátov PP ušľachtilých mačiek
- žiadosti o vykonanie opráv v PP
- priznanie titulu
Kontakt

mobil: 0948 282 100

e-mail: minarova@szch.sk