Royal Canin pre chovateľov mačiek

Royal Canin prostredníctvom firmy Pharmacopola pripravil v poradí už tretí seminár pre chovateľov mačiek

V reprezentačných priestoroch bratislavského Technopolu sa v sobotu 12.septembra 2009 uskutočnil 3.seminár pre chovateľov mačiek
pod záštitou ROYAL CANIN.

Seminár vďaka zaujímavému programu prilákal aj tento rok chovateľov ušľachtilých i domácich mačiek, ktorým záleží na zdraví a spokojnosti ich miláčikov.

 

Pozvaní špičkoví odborníci z oblasti veterinárnej medicíny sa vo svojich prednáškach venovali viacerým závažným témam:

MVDr. Jiří Beránek v prednáške o Diabetes melitus (cukrovka mačiek) analyzoval príčiny vzniku ochorenia a možnosti jeho prevencie i liečby. Druhú časť prednášky venoval na žiadosť chovateľov stále aktuálnej problematike FIP (Felinná infekčná peritonitída).

MVDr. Ladislav Smatana okrem prednášky venovanej čoraz naliehavejšiemu zdravotnému problému mačiek, najmä držaných v bytových podmienkach - Obezita mačiek: príčiny a dôsledky, nutričná prevencia, predstavil absolútnu novinku Royal Canin v rade veterinárnych krmív a diét - CALM, ktorá je vhodná pre mačky trpiace v dôsledku stresu poruchami správania.

MVDr. Alois Láznička v prednáške Kastrácia mačiek a kocúrov vysvetlil súčasné možnosti, metódy a najnovšie postupy veterinárnej medicíny v tejto oblasti, ako aj zdravotné a sociálno-psychologické dôsledky kastrácie.

 

MVDr. Jiří Beránek
MVDr. Ladislav Smatana
MVDr. Alois Láznička

Prednášky sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom medzi chovateľmi a vyvolali bohatú diskusiu s množstvom otázok.

Okrem odborného prínosu bol seminár opäť príležitosťou na užitočnú výmenu názorov veterinárov a skúseností chovateľov z praxe.

Príjemným bonusom tohto podujatia je jeho spoločenská stránka - možnosť nadviazať osobné kontakty s odborníkmi a skúsenými chovateľmi, ako aj občerstvenie a darčeky pre účastníkov seminára, ktorý organizačne pripravila firma PHARMACOPOLA - v zastúpení Ing. Eva Gajdáčová so skupinou spolupracovníkov.

 

Firme ROYAL CANIN, Pharmacopole a jej pracovníkom, ako aj prednášajúcim veterinárom ďakuje v mene všetkých chovateľov mačiek a SZCH za zorganizovanie seminára na vynikajúcej úrovni a poskytnutie možností vzdelávania

PaedDr. Soňa Ivanková, predsedníčka Ústrednej odbornej komisie pre chov ušľachtilých mačiek

 
Text a f oto © PhDr. Mária Malíková , časopis Moja Mačka